Misjonsskole-rektor blir organisasjonsutvikler i Normisjon

Ørjan Tinnen skal inn i ny stilling som organisasjonsutvikler til høsten.

Til høsten vil Ørjan Tinnen, som i dag er rektor på Gå Ut Senteret, tre inn i nyoppretta rolle som organisasjonsutvikler i Normisjon.

Tekst: Inga Lill Nyvoll – Foto: Gå Ut Senteret – Publisert: 30.06.22

Strategiprosess og utviklingen i Normisjon fører til nye behov for organisasjonsutvikling. Og nettopp disse skal Ørjan Tinnen hjelpe Normisjon å møte på en god måte i tiden fremover. I september trer han inn som organisasjonsutvikler. 

– Normisjon er alltid i endring. Det ser vi både i regionene, i felleskapskulturen og på skolene. Min rolle vil handle om å ta stilling til de endringene som skjer og bidra til å justere måtene vi jobber på ut ifra nye behov, forteller Tinnen.

Han trekker eksempelvis frem utviklingen i region Trøndelag, hvor det har skjedd flere større endringer de siste 15 årene. Nytt misjonssenter, samtalesenter og flytting av Gå Ut Senteret er blant endringene som har gitt økt behov for fellesstrategier. 

Glad i Normisjon

Engasjementet for organisasjonen var årsaken til at han takket ja til stillingen, forteller Tinnen: 

– For meg handler det om et stort engasjement for Acta og Normisjon. Nå har jeg vært rektor på GUS i over syv år. Jeg var klar for å gjøre noe nytt, og da er jeg glad for at det går an å gjøre noe videre i Normisjon.

Snart skal organisasjonens langtidsstrategi landes.

– Jeg har troa på strategiprosessen Normisjon er inne i nå. Det blir en spennende tid å få være med å utvikle organisasjonen vår.

Svært fornøyde

50 prosent av Tinnens stilling vil handle om å etablere felles funksjoner på tvers av enhetene i Trøndelag, og resten av stillingen vil være knyttet til organisasjonsutvikling på nasjonal basis i Normisjon. 

Vegard Tennebø, leder i Normisjon i Norge, mener at en slik stilling vil bidra til å se Normisjons ulike ressurser i en helhetlig sammenheng.

– Ørjan er dyktig og mulighetsorientert, og vil styrke vår evne til å gjøre omstillinger for å møte dagens misjonsutfordringer på en god måte, sier han og fortsetter:

– Vi har utrolig mange flotte ressurser og dyktige mennesker som gjør en fantastisk tjeneste i Normisjon. Men ofte ender vi opp med å være litt nærsynte innenfor våre mange virksomhetsområder. Vi må få et mangfoldig Normisjon hvor skoler, menigheter, fellesskap, regioner, Acta og vårt internasjonale arbeid bedre nyttiggjør seg av ressursene hos hverandre. I tillegg har Norge og verden endret seg såpass grunnleggende at vi trenger å se på om vi i dag er strukturert godt nok for å nå målene våre. 

Tennebø forteller at ledergruppa er svært fornøyde med at Tinnen har takka ja til stillingen og oppmuntrer til forbønn for arbeidet han skal inn i.

– Ørjan er en god systembygger, idérik og strukturert. Med disse egenskapene og et hjerte som er glad i Jesus og brenner for misjon og fellesskap, tenker jeg vi er heldige som får han i denne stillingen.