Nå kan du melde deg på MER-konferansen 2024

I helgen blir det lovsang og møter slik som på MER-konferansen i fjor.

Normisjon og Acta sin konferanse for ansatte og frivillige er nå åpen for deltaker-påmelding. Prisene øker 1.desember.

Tekst: Normisjon – Foto: Håkon Johannes Slettevold – Publisert: 13.10.23

12-15. januar arrangerer Normisjon og Acta – barn og unge i Normisjon MER-konferansen 2024 i Stavanger. Her møtes ungdommer, unge voksne, voksne og eldre til seminarer, misjonstivoli, strategi-samlinger og mye mer.

Ønsker du og melde deg på som deltaker kan du nå gjøre det på www.merkonferansen.no

Prisene øker 1.desember.

Normisjon sin generalforsamling vil også holdes denne helgen, i tillegg til Acta – barn og unge i Normisjon sitt Landsmøte.

– Samles som én familie

Målet er å samles som en stor familie, påpeker Kjetil Vestel Haga og Runar Liodden, lederne i Normisjon og Acta.

– Nå skal vi samle hele familien for å se fremover og se hva vi sammen kan gjøre for å gå i det oppdraget vi er kalt til, sier Kjetil Vestel Haga, generalsekretær i Normisjon. 

Konferansen er spekket med spennende program fra internasjonale besøk og lansering av nytt samarbeidsland til misjonstivoli og aktiviteter.