Næringspris til Øya

Øya videregående skole er tildelt Melhus kommunes næringspris for 2018

8. februar 2019
Tekst Heidi Fossan/Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Lisbeth Ljøkell

Rektor Ole Jørgen Stevik sammen med ordfører Gunnar Krogstad etter utdelingen.

Prisen ble delt ut i forbindelse med en hederskveld på rådhuset 6. mars. Der ble også kulturprisen, idrettsstipendet og kulturstipendet delt ut. Rektor Ole Jørgen Stevik mottok prisen på vegne av skolen og flere ansatte var til stede.

– Øya er en av landets mest populære landbruksskoler, og er en viktig bidragsyter til rekrutteringa av arbeidskraft til landbruket, sa ordfører Gunnar Krogstad i sin tale.

Han la vekt på at Øya arbeider fremtidsrettet, utvikler seg i takt med behov og muligheter og er en attraktiv skole for ungdommen.

– Øya har en viktig rolle som samfunnsaktør og kulturell møteplass, i tillegg til at skolen med sine 240 elever og 65 ansatte utgjør en stor og viktig arbeidsplass i Melhus kommune, sier Krogstad.

Ordføreren pekte videre på de mange populære åpne tilbudene ved skolen, som den store ridehalle, samt arrangementene rundt åpen gård og åpen julegård, som til sammen gjør at tusenvis av mennesker er innom skolen på besøk i løpet av et år. Øya har bredt skoletilbud innen bygg og anlegg, naturbruk, studiespesialisering, og har investert i mange nybygg de siste årene.

Maleriet som ble gitt i gave til Øya er laget av den lokale kunstneren Jarle Farmen.

– Øya opplever det å motta næringsprisen som en anerkjennelse for Øyas visjon og det arbeidet som er lagt ned på skolen gjennom 40 år, sier rektor Ole Jørgen Stevik. – Denne prisen er en tydelig anerkjennelse til dedikerte og faglig sterke medarbeidere, til et offensivt styre, til Hallgeir Solberg, vår tidligere rektor gjennom mer enn 20 år og til vår eier Normisjon.

Stevik sier at de som kjenner Øya godt, vet at rammebetingelsene for driften har vært og er begrenset. Det er derfor ikke opplagt at det var Øya som skulle motta næringsprisen for 2018.

– Næringsprisen blir med som motivasjon til å jobbe videre med å utvikle skolen og slik at Øya kan nå nye mennesker med både fagkompetanse og tro, avslutter rektor Stevik.