Når troen koster alt

Noen steder i verden betyr det å velge Jesus at du mister alt annet. Familie, venner, et sted å bo, eller kanskje jobben. 

Det er sent på kveld og landsbybeboerne har samlet seg til stormøte for å diskutere Akshay og den nye troen hans. Han er bare 14 år gammel da han snart vil oppleve at livet skal bli snudd på hodet. Han hører at de diskuterer høylydt: Skal han få lov til å være en del av samfunnet deres selv om han ikke lenger tilslutter seg hinduismen? Eller skal han tvinges til å reise? Hva med de ti familiene som også har blitt kristne fordi han var med og ba for dem?

Til slutt reiser faren til Akshay seg og tar ordet. Akshay må fornekte familien og landsbyen neste morgen. Akshay hører samtidig en stemme inni seg som forteller han at han skal velge Jesus. «Jeg er med deg, jeg vil vise deg vei», forteller stemmen han. Neste morgen reiser han fra familien.

Sør-Asia
I regionen med frodige rismarker, storbyer, moskeer, templer, verdens høyeste fjell og over én milliard mennesker hører vi historier om kristne som har ofret alt for sin tro. Flere og flere opplever å stå i samme situasjon som Akshay, men ikke alle våger å holde fast på troen på Jesus. Mange opplever at de står alene i et samfunn som ildrer av mennesker. 

I Sør-Asia arbeider Normisjon med å utruste, disippelgjøre og trene kristne til å leve misjonale liv der de er. Med et økende press på kristne blir oppdraget stadig viktigere. 

Akshays historie
I dag leder Akshay en kirke som har hele 82 døpte medlemmer. Han er nå snart 25 år gammel og valgte å holde fast på Jesus den kvelden faren gav han et ultimatum. Han bor i en annen by og fikk fullført 11.klasse etter han flyttet.

Mange i kirken er eldre enn Akshay og mer velutdannende, men Gud har reist Akshay opp til å bli en ydmyk leder som gjør at mennesker trekkes mot Jesus. 

Akshay har deltatt i et 10-dagers ledertreningsprogram gjennom Normisjon. Her fikk han undervisning og mulighet til å bli styrket i den tjenesten han står i sammen med med andre unge ledere i regionen. 

– Mens vi ennå har mulighet
Asia er den verdensdelen med flest unådde folkeslag. Det betyr at det finnes flere folkegrupper hvor mindre enn to prosent er kristne. En av Normisjons internasjonale utsendinger, forteller at utgangspunktet på mange måter er annerledes i Sør-Asia, enn i mange vestlige land. 

– Nesten uansett hvilket land eller område det er snakk om i denne delen av verden, så vet vi at det finnes andre religioner der fra før. Da er utfordringen vår å formidle at vi ikke snakker om en religion, men om Jesus, sier han.

– En av utfordringene er også den voksende intoleransen mot kristne. Vi vet ikke hvor lenge dørene er åpne i disse landene. Det blir vanskeligere å fortelle om en annen tro enn det mange allerede har. Derfor ønsker vi å utruste kristne, mens vi ennå har mulighet.

Vil du gi en gave til ledertrening i Sør-Asia?

GI PÅ VIPPS
Konto: 1503.02.13537 (Merk med: Leder21)