NLA Høgskolen blir ikke i Staffeldtsgate

Det er nå klart at NLA Høgskolen ikke vil gå videre med forslaget til ny campus i Staffeldtsgatekvartalet i Oslo.

31. oktober 2019
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto NLA Høgskolen

– Vi ønsket sterkt å få til en løsning som inkluderte Staffeldtsgatekvartalet, men tar til etterretning at NLA Høgskolen har valgt å se etter andre muligheter, sier fungerende generalsekretær i Normisjon Ole Martin Rudstaden. 

Det ble kjent i juni 2018 at NLA Høgskolen ønsket å gå videre med tilbud fra Normisjon for videre lokalisering i Oslo. Det er imidertid nå klart at NLA Høgskolen mener den foreslåtte løsningen ikke oppfyller deres krav til nye lokaler og i forrige uke vedtok styret i NLA Høgskolen at man avslutter arbeidet.

– Vi mener at løsningen vi la frem tilfredsstiller de skisserte behovene og vi har strukket oss langt for å møte de krav og behov som NLA har kommet med, sier Rudstaden. 
– Som en av eierne ønsker vi NLA Høgskolen alt godt og vi ønsker at de skal få det beste utgangspunktet for sine planlagte utvidelser, i hensiktsmessige og fremtidsrettede lokaler.

– NLA Høgskolen er glad for å ha eiere som ønsker NLA Høyskolen det aller beste og strekker seg langt for å tilby NLA gode lokaler. Dersom vi hadde fått det til, kunne lokalisering i Staffeldtsgate ha vært flott. Det er en samlet vurdering der mange faktorer spilte inn som gjorde at NLA Høgskolens styre vedtok å finne nye lokaler et annet sted, sier rektor Erik Waaler ved NLA.

Ole Martin Rudstaden sier at Normisjon skal bruke tiden fremover på å avklare hvordan lokalene NLA Høgskolen flytter fra skal brukes i fremtiden.