NLA Høgskolen blir ikke i Staffeldtsgate

Det er nå klart at NLA Høgskolen ikke vil gå videre med forslaget til ny campus i Staffeldtsgatekvartalet i Oslo.

31. oktober 2019
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto NLA Høgskolen

– Vi ønsket sterkt å få til en løsning som inkluderte Staffeldtsgatekvartalet, men tar til etterretning at NLA Høgskolen har valgt å se etter andre muligheter, sier fungerende generalsekretær i Normisjon Ole Martin Rudstaden. 

Det ble kjent i juni 2018 at NLA Høgskolen ønsket å gå videre med tilbud fra Normisjon for videre lokalisering i Oslo. Det er imidertid nå klart at NLA Høgskolen mener den foreslåtte løsningen ikke oppfyller deres krav til nye lokaler og i forrige uke vedtok styret i NLA Høgskolen at man avslutter arbeidet.

– Vi mener at løsningen vi la frem tilfredsstiller de skisserte behovene og vi har strukket oss langt for å møte de krav og behov som NLA har kommet med, sier Rudstaden. 
– Som en av eierne ønsker vi NLA Høgskolen alt godt og vi ønsker at de skal få det beste utgangspunktet for sine planlagte utvidelser, i hensiktsmessige og fremtidsrettede lokaler.

– NLA Høgskolen er glad for å ha eiere som ønsker NLA Høyskolen det aller beste og strekker seg langt for å tilby NLA gode lokaler. Dersom vi hadde fått det til, kunne lokalisering i Staffelsgate ha vært flott. Det er en samlet vurdering der mange faktorer spilte inn som gjorde at NLA Høgskolens styre vedtok å finne nye lokaler et annet sted, sier rektor Erik Waaler ved NLA.

Ole Martin Rudstaden sier at Normisjon skal bruke tiden fremover på å avklare hvordan lokalene NLA Høgskolen flytter fra skal brukes i fremtiden. 

Relatert innhold

Fra ingenting til alt

Read article "Fra ingenting til alt"

Bedre kompetanse

Vefa Mammedova og Nurana Khalilova arbeider både i Normisjons arbeid på barnehjemmet i Merdekan, men driver også Heyat Ressurssenter to dager i uka.

Read article "Bedre kompetanse"

Frukt som varer

«Dette skal du ha til tegn: Det første året skal dere spise korn som vokser av seg selv, andre året kornet som vokser av det igjen, men tredje året skal dere så og høste, plante vinmarker og spise frukten!» (Jesaja 37:30)

Read article "Frukt som varer"