Norkirker med omsorg for bygda 

Norkirken Evjes Mat for alle engasjerer mange av innbyggerne i kommunen. 
Foto: Geir Daasvatn 

– Det preger oss at noen ikke har penger til mat, sier Wenche Rundsag Høgetveit i Norkirken Evje. Menigheten på Evje i Setesdalen er en av flere menigheter i Normisjon som deler ut mat i førjulstida. 

Tekst: Arne Sæteren – Publisert 30.11.2023 

For tiden er det over 80 familier i Evje og Hornnes som har bedt om mathjelp. 

Tre torsdager i måneden deler Norkirken Evje ut gratis mat på Blåkorshuset der kirken holder til, og en tirsdag i måneden i måneden serveres det middag på ettermiddagen. Konseptet har fått navnet Mat for alle og er et samarbeid med Matsentralen sør, lokale butikker på Evje og Frivilligsentralen. Prosjektet startet i mai 2021. 

– Gjør det vi kan 

– Det gjør vondt å høre at noen mennesker forteller at de ikke har spist den dagen vi snakker med dem. Vi kan ikke løse hele fattigdomsproblemet, men vi gjør det lille vi kan, sier Wenche Rundsag Høgetveit, styremedlem i menigheten og en av koordinatorene for Mat for alle. 

Hun forteller videre at det er god oppslutning om matutdelingen, ikke bare i menigheten, men også utenfor.  

– Jeg har vært engasjert i frivillig arbeid i mange år, og har aldri opplevd at det har vært så lett engasjere mennesker for noe som til Mat for alle, sier Høgetveit. 

Dette engasjementet blant innbyggerne i kommunen gir seg også utslag i giverglede. 

– Til jul ønsker vi å ha noe ekstra god mat å dele ut. Vi har derfor satt i gang en julespleis. Til nå har det kommet inn 50  000 kroner forteller hun, og legger til at Sparebanken Evje og Hornnes også støtter prosjektet. 

28 tonn mat 

Norkirken Vigrestad i Hå kommune på Jæren har delt ut gratis mat siden september 2020. I starten stod fire familier på lista over mennesker som hadde behov for mat. Nå, tre år senere, har antallet steget til 74. I fjor delte menigheten ut 28 tonn med mat. 

Primus motor Arvid Vigrestad har jobbet som fengselsbetjent i 40 år og kjenner til hvordan vanskeligstilte mennesker kan ha det. 

– Jeg hadde tenkt på å sette i gang med matutdeling i mange år, men det var først da jeg så ei voksen dame som gikk og lette etter tomflasker i en søppeldunk at det ble alvor av det, forteller han.  

Han tok kontakt med andre i Norkirken Vigrestad, og nå er 55 frivillige engasjert. 

– Det er ikke bare til jul mennesker har behov for mat, men hele året. Vi kjører derfor ut matkasser hver uke. Nå til jul gir vi også julegaver til barn, og jeg har ringt rundt til de 40 barnefamiliene som står på lista vår og spurt om hva de ønsker seg, forteller Vigrestad.  

– Like verdifulle 

Arvid Vigrestad er opptatt av at ingen skal føle seg mindreverdige selv om de mottar hjelp. 

– Vi møter mennesker vi kjører ut mat til med et smil og forteller dem at de er like verdifulle som alle andre. Dette er ikke almisse, understreker han. 

Norkirken Vigrestad deler også ut ved og gir gratis hjelp med praktiske oppgaver som maling av hus og henting av varer. 

Gratis lokaler 

I Rogaland bidrar også Normisjonsmenigheten, Salem Ganddal, med matutdeling ved å låne ut lokaler til konseptet Ditt nabolag. Ifølge organisasjonens nettside er dette en livssynsnøytral og politisk uavhengig organisasjon hvor alle typer organisasjoner, bedrifter og privatpersoner kan engasjere seg. 

Dette arbeidet startet i april i år, og Ingrid Halvorsen Heskje, daglig leder i Ditt nabolag, forteller at de ikke betaler noe for å disponere lokaler i Salem Ganddal.  

– Der har vi også kafeen Vaffelhjerte hvor mennesker kan komme for å slå av en prat og få kaffe og vaffel. I tillegg deler vi ut gratis klær, forteller hun.  

Ingen skal sulte 

I likhet med året før er Norkirken Molde også med og deler ut matkasser til folk i byen, nå i desember. Dette skjer i samarbeid med Frelsesarmeen og en butikkjede under mottoet Ingen skal måtte sulte i jula i Molde

Odd Magnus Venås, hovedpastor, forteller at de har opprettet en Spleis, og at menigheten skal doble beløpet som kommer inn der.  

– Det er fint å samarbeide på tvers av organisasjonene og med en butikkjede, forteller han.  

– I fjor ble det gitt 155 000 kroner via Spleis og Norkirken bidro med 170 000 kroner til matutdelingen.