Normisjons generalsekretær forlenger åremålet

Normisjons generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland har takket ja til en forlengelse av sitt åremål med to år til 1. april 2022.

30. oktober 2018
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Sunniva Vikan

– Landsstyret er glad for at Anne Birgitta Langmoen Kvelland har takket ja til å sitte i to år til ut over det opprinnelige åremålet, sier landsstyreleder i Normisjon Hallgeir Solberg. 

Kvelland har sittet som generalsekretær siden 2014 og har tidligere vært både internasjonal leder og personalleder i Normisjon. Hennes åremål skulle gått ut i 2020, men hun blir altså nå sittende til 2022.

Generalsekretær i Normisjon Anne Birgitta Langmoen Kvelland. Foto: Eivind Horne

– Dette er en tillitserklæring fra landsstyret, sier Anne Birgitta Langmoen Kvelland. – Jeg synes det er godt å få nok tid og ro til å gjennomføre de prosessene som vi har satt i gang. 

– Å være generalsekretær innebærer store utfordringer, men det er også veldig flott, ikke minst på grunn av alle de fantastiske menneskene som er en del av organisasjonen vår og som jeg får møte og arbeide sammen med. Normisjon har enorme menneskelige ressurser. 

Landsstyreleder Solberg sier at landsstyret hadde ønsket Kvelland videre også uavhengig av den omstillingsprosessen organisasjonen nå er inne i, men at denne gjorde en forlengelse av åremålet ekstra aktuelt. 

– Nå kan Kvelland være med på å dra organisasjonen gjennom denne prosessen og få den i land på en god måte, avslutter landsstyreleder Hallgeir Solberg.