Normisjons menigheter vokser

Det er snart 50 menigheter i Normisjon, påpeker Kjetil Vestel Haga.

De siste 20 årene har Normisjons menigheter vokst fra under fem til over 40 enheter. – Veksten utfordrer oss til å se på vår egen kirkelige selvforståelse, sier generalsekretær. 

Tekst: Arne Sæteren/Normisjon – Foto: Inga Lill Nord Nyvoll – Publisert 21.09.23

I januar nedsatte landsstyret i Normisjon en arbeidsgruppe til å lage en utredning til Normisjons kirkelige selvforståelse, som er nå ute på høring i organisasjonen. 

Bakgrunnen for utredningen er at Normisjon ønsker å finne sitt ståsted i dagens nye kirkelandskap. 

– Vi har de siste årene sett store endringer i tros- og livssynsfeltet, blant annet gjennom økt sekularisering i samfunnet og opphevelse av statskirken. Vi har også sett store endringer i organisasjonen vår med sterkt fall i den tradisjonelle foreningsvirksomheten. Samtidig teller vi snart 50 menigheter, noe vi er svært glade for, sier Kjetil Vestel Haga, generalsekretær i Normsion. 

Normisjon er en fellesskapsbevegelse som må tilpasse seg i en ny tid, mener Vestel Haga. 

 Vi ønsker å plante og bygge Jesussentrerte og misjonsglade fellesskap både i Norge og internasjonalt. Men hva betyr det å være en lavkirkelig misjonsorganisasjon som planter menigheter i 2023? Og hvem er vi i dagens kirkelandskap? Det må vi snakke om, sier han. 

Utvalget som har levert utredningen ble ledet av Nils Terje Lunde, og øvrige medlemmer var Tove Rustan Skaar, Rolf Kjøde og Svein Granerud. 

Imøtekomme nye behov

En av anbefalingene i utredningen er at trossamfunns-registreringen som i dag skjer i Normisjon region Agder, bør sentraliseres slik at det fremstår som et landsdekkende tilbud.

Vestel Haga påpeker at spørsmålet om trossamfunn ikke handler om å ta avstand fra Den norske kirke, men om å imøtekomme et nytt behov i organisasjonen. 

– I Normisjon, spesielt i våre mange menigheter, er det mennesker som ikke er medlemmer i et trossamfunn, eller som ikke har tilhørighet til Den norske kirke. En voksende gruppe blant disse etterlyser muligheten for å kunne registrere seg i et sentralt trossamfunn i Normisjon. Det må vi adressere. 

Normisjon har mange menigheter rundt om i landet. Her fra Norkirken Grimstad.

Han påpeker at landsstyret ønsker å finne en god og samlende løsning som ivaretar mangfoldet i organisasjonen.

– Vi har fortsatt mange i Normisjon som føler sterk tilhørighet i både kirken og på bedehuset. Begge disse gruppene ønsker vi å ta vare på. I Normisjon er alle fullverdige medlemmer, uansett om de er med i et eventuelt Normisjon-trossamfunn eller ikke. 

Avventer høring

Utredningen er nå ute på høring frem til høringsfrist den 10. november. Den er også satt opp som sakspunkt på generalforsamlingen som arrangeres 12-15. januar.

– Høringssvarene vil være viktige for beslutningsgrunnlaget vårt, og videre derfra vil vi komme med en innstilling til generalforsamlingen i 2024, sier Kjetil Vestel Haga.