Koronasituasjonen

Oppdatert 23.02.21: Her følger en gjennomgang av hvordan Normisjon forholder seg til koronasituasjonen.

Foto Vektor Kunst fra Pixabay 

Oppdaterte råd i Normisjon fra 23. februar.

Regjeringen viderefører i hovedsak de nasjonale smitteverntiltakene, men fra og med tirsdag 23.02.21 kan inntil 100 personer samles til møter og gudstjenester selv om lokalet ikke har fastmonterte seter. Tidligere var fastmonterte seter et krav ved samlinger der det var mer enn ti personer til stede. Fortsatt gjelder kravet om at det må være mulig å holde minst en meter avstand dersom en ikke er i samme husstand, og arrangør må legge til rette for at alle kan følge smittevernreglene. 

Spredningen av de nye og mer smittsomme virusvariantene gjør smittesituasjonen mer uforutsigbar, og det er viktig å være bevisst på at situasjonen kan endre seg raskt lokalt. Finn informasjon her.

Møtevirksomhet for voksne i Normisjon:
Det er gledelig at det nå i større grad åpnes opp for å arrangere fysiske møter og gudstjenester, og vi anbefaler fellesskapene å vurdere muligheten for å starte opp med møter og gudstjenester igjen. Men det kan være strengere tiltak i enkelte kommuner på grunn av lokale utbrudd, og vi oppfordrer alle til å følge med på hvilke regler og anbefalinger som gjelder lokalt. 

Møtedeltakere skal kunne bruke «faste tilviste sitteplasser», om nødvendig skal vakthold benyttes for å sikre dette. Vi anbefaler derfor bruk av møteverter som viser de som kommer hvor de skal sitte. Møtedeltakerne bør minnes på viktigheten av å holde god avstand og ikke stoppe opp i klynger i inngangspartiet eller når man går ut.   

Arrangementer som samler personer på tvers av kommuner bør fortsatt avlyses eller utsettes.

Regjeringen anbefaler fortsatt å begrense sosial kontakt. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Vi oppfordrer småfellesskap til å finne måter å møtes fysisk på, enten ved å møtes i friluft eller i private hjem, men med en grense på fem gjester innendørs.

Utendørs opprettholdes dagens åpning for 200 personer.

Arrangementer for barn og unge:
Acta og menighetene i Normisjon oppfordres til å se hvordan de nå kan legge til rette for lokale barne- og ungdomsarrangementer, i tråd med de smittevernregler som gjelder lokalt. 

Hjemmekontor:
Alle som har mulighet til det å bruke hjemmekontor, skal gjøre det. Nødvendige unntak fra å ha hjemmekontor avklares med nærmeste leder.  

Les forskrift om smitteverntiltak ved koronautbruddet her:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

Følg med
Vi vil oppfordre dere til å følge med og holde dere oppdatert på de påbud og forbud som kommer fra myndighetene. Normisjon følger situasjonen tett og vil komme med ny informasjon når det er noe å melde.

Beredskapsgruppe
Normisjon har opprettet en beredskapsgruppe i forbindelse med koronasituasjonen, som består av generalsekretær, internasjonal leder og personalleder. 

La oss be for situasjonen både her i landet, men ikke minst i våre samarbeidsland, hvor de ikke har samme tilgang på helsetjenester som vi har.

Nyttige lenker:

www.fhi.no

www.regjeringen.no