Koronasituasjonen

Oppdatert 24.03.21: Her følger en gjennomgang av hvordan Normisjon forholder seg til koronasituasjonen.

Foto Vektor Kunst fra Pixabay 

Oppdaterte råd fra 24. mars

Smittesituasjonen i Norge er ustabil, og smitten av nye muterte virusvarianter økende. Disse fører raskt til store utbrudd, bidrar til alvorligere sykdom og er vanskeligere å stoppe. Regjeringen har derfor innført strengere nasjonale tiltak som gjelder i hele landet. I tillegg er det viktig å følge med på hva som gjelder lokalt. Alle må ha et skjerpet fokus på smittevern.

Nye tiltak fra regjeringen:

Alle arrangementer som det ikke er absolutt nødvendig å avholde, bør avlyses. Dette gjelder også for påsken. 

Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:

 • Inne: 20 personer med faste, tilviste sitteplasser (ned fra 100)
 • Inne: 50 personer i begravelser og bisettelser med faste, tilviste sitteplasser (ned fra 100)
 • Inne: 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune
 • Ute: 50 personer på arrangementer (ned fra 200 eller 600 ved faste, tilviste sitteplasser

Sosial kontakt:

 • Hold to meters avstand til andre bortsett fra personer i egen husstand (eller nærkontaktene til aleneboende). (nytt)
 • Bruk munnbind når det ikke er mulig å holde avstand. (nytt)
 • Vi anbefaler maks to gjester på besøk. Ha helst kontakt med de samme over tid. (nytt)
 • Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig. (nytt)

Arbeidsplasser:

 • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser der det er praktisk mulig. (nytt)

Dette innebærer følgende for Normisjon: 

 1. Vi anbefaler å avlyse alle fysiske arrangementer inntil videre, også i påsken. Dersom en likevel velger å gjennomføre et arrangement, må en følge alle smittevernregler nøye og begrense antall personer til stede i tråd med reglene (se over).  
 2. Vi anbefaler fellesskapene våre å informere sine medlemmer om ulike digitale gudstjeneste- tilbud i Normisjon, om dere ikke selv arrangere dette. Påsken er vår viktigste høytid, den må vi feire og det finnes mange gode digitale muligheter. Se https://www.normisjon.no/her-kan-du-folge-digitale-gudstjenester-i-normisjon/
 3. Personer som er til stede på et arrangement, skal kunne holde minst to meters avstand til personer som ikke er i samme husstand og følge regler for maks antall personer til stede.  
 4. Møtedeltakere skal kunne bruke «faste tilviste sitteplasser», det skal utpekes møteverter på hvert møte som viser de som kommer hvor de skal sitte. Møtedeltakerne bør minnes på viktigheten av å holde god avstand og ikke stoppe opp i klynger i inngangspartiet eller når man går ut.  
 5.  Regjeringen anbefaler å begrense sosial kontakt mest mulig. En bør ikke ha flere gjester enn to om gangen og helst de samme over tid. I noen kommuner bes man om ikke å ha besøk i det hele tatt. Følg med på hvilke regler som gjelder i din kommune.  

Hjemmekontor:
Alle som har mulighet til å bruke hjemmekontor, skal gjøre det. Nødvendige unntak fra å ha hjemmekontor avklares med nærmeste leder.  

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

Les forskrift om smitteverntiltak ved koronautbruddet her:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

Følg med
Vi vil oppfordre dere til å følge med og holde dere oppdatert på de påbud og forbud som kommer fra myndighetene. Normisjon følger situasjonen tett og vil komme med ny informasjon når det er noe å melde.

Beredskapsgruppe
Normisjon har opprettet en beredskapsgruppe i forbindelse med koronasituasjonen, som består av generalsekretær, internasjonal leder og personalleder. 

La oss be for situasjonen både her i landet, men ikke minst i våre samarbeidsland, hvor de ikke har samme tilgang på helsetjenester som vi har.

Nyttige lenker:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

 

Relatert innhold

Lytter til Bibelen via en app

Normisjon arbeider blant flere folkegrupper der mennesker utsettes for fiendtlige holdninger og forfølgelse for sin tro. Les om folkegruppen som lytter til Bibelen gjennom en app.

Read article "Bibelen til kristne i det skjulte"

Nå kan du søke om GUS-stipend

Er du etablert i arbeidslivet, men kunne tenke deg å ta fri for å studere Bibelen? Gå Ut Senteret har nå etablert GUS-stipendet. Søknadsfrist 20.april.

Read article "Etablerer GUS-stipend"

Fra landsby til landsby på sykkel

– Relasjonsbygging har vært en viktig del av arbeidet i Mali. Det handler mye om at vi jobber på grasrota, lærer oss språket og kulturen i landet, skriver Karen Ekern.

Read article "Fra landsby til landsby på sykkel"