Nye råd i forbindelse med korona

Da vi nå er inne i en ny smittebølge, har myndighetene innført nye restriksjoner for antall personer som kan møtes på ulike arrangementer.

Foto: Vektor Kunst fra Pixabay

OPPDATERT: 07.11.2020

Oppdaterte smittevernregler fra Folkehelseinstituttet

Fra 9. november kan man kun være 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og ikke mer enn 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

I private hjem er det kun tillatt med 5 gjester i tillegg til de som bor der.  

Hva menes med fastmonterte seter?
Som fastmonterte seter regnes ikke kirkebenker eller sammenkoplete/frittstående stolrekker, selv om de er fastmontert i gulvet. Det betyr at i lokaler hvor det er benker og stoler som kan hektes fra hverandre og flyttes, for eksempel i kirker og idrettshaller, vil det kunne være maksimalt 50 personer og det må være minst 1 meter avstand mellom personene i setene i alle retninger.  

Arrangørens ansvar
En person eller virksomhet skal utpekes som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i covid-19 forskriften. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer kan holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder. Dette gjelder også for alle sitteplasser, også for kirkebenker og løse stoler på arrangementer der det er under 50 deltakere. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre.

Arrangøren er videre ansvarlig for:

-Å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing.

-Lister med kontaktinformasjon til deltakere skal slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt.

-Å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet.

-Å følge relevante standarder om smittevern.

-Å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet.

Dette er de nasjonale reglene. Merk at det kan være egne lokale regler i ulike kommuner som gjelder antall deltakere på offentlige arrangementer. Se din kommunes nettside for mer informasjon.

Vi ber alle våre fellesskap følge med på hva som gjelder i deres egen kommune og ta forhåndsregler i forhold til det. Les mer om Normisjons råd i forbindelse med koronasituasjonen her.

Følg med på informasjon fra FHI.