Normisjons råd i forbindelse med korona

Oppdatert 13.03: Etter hvert som grepene mot spredningen av korona-viruset blir mer omfattende, må vi alle tilpasse oss situasjonen. Her følger en gjennomgang av hvordan Normisjon forholder seg til korona.

12. mars 2019
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto 
Vektor Kunst fra Pixabay 

Myndighetene har i dag innført strenge tiltak for å hindre covid 19 i å spre seg videre i Norge. Blant annet stenges alle landets skoler og barnehager, fra barneskole, videregående skole, høyskoler og universitet. Kulturtilbud, idrettsarrangementer, treningssentre, svømmehaller og en del serveringssteder vil stenges. Alle oppfordres til å unngå fritidsreiser. Disse tiltakene vil foreløpig iverksettes fram til 26.3.2020.

De oppfordrer oss alle til å være med i en dugnad for å hindre smitten i å spre seg. Kanskje du ikke selv er redd for å bli smittet, men vi må ta smittevernoppfordringene på alvor for deres skyld som har underliggende sykdommer eller har mennesker i sin familie som de er bekymret for. 

Følg smittevernregler
Det er helt avgjørende at alle følger elementære regler for god hånd- og hostehygiene på kontoret. Host i armhulen eller aller helst i et tørkepapir som kan kastes. Dispensere med antibac er bra, men det aller beste og mest effektive er å vaske hendene godt og ofte. Se plakaten Smittevern. Unngå klemming og all fysisk kontakt, og det anbefales at det skal være en meters avstand mellom oss når vi er til lunsj, har møter etc. 

Hjemmekontor
Alle ansatte som har mulighet til å bruke hjemmekontor skal gjøre det. Det betyr også at vi tar stabsmøter og andre avtalte møter via elektroniske medier. 

Forkjølelse og sykdom
Er du forkjølet, men i stand til å jobbe, så ta kontakt med din leder og avklar om du kan jobbe hjemmefra. Dersom du blir syk, meld fra til leder og bli hjemme inntil du har fått avklart helsesituasjonen (vanlige regler for egen/sykemelding gjelder).

Hvis du er i en risikosituasjon og tenker at du burde være hjemme, men ikke har mulighet til hjemmekontor, er det en mulighet å gå til fastlegen for å få vurdert sykemelding. 

Informasjon i organisasjonen
Normisjon har sendt ut en informasjon til alle regionledere og pastorer i organisasjonen om den aktuelle situasjonen. Regionårsmøtene blir avlyst fram til mai, og vi oppfordrer bl.a. til å risikovurdere alle andre arrangementer og vurdere om de skal avlyses. 

Reiser
Alle utenlandsreiser vurderes individuelt. Nødvendigheten av reisen i tillegg til smittespredning og praktiske konsekvenser for reisen legges til grunn.

Når det gjelder innenlandsreiser oppfordres det til at alle møter og samlinger vurderes ut fra nødvendighet og ellers i tråd med gjeldende retningslinjer for samfunnet.

Følg med
Vi vil oppfordre dere til å følge med og holde dere oppdatert på de påbud og forbud som kommer fra myndighetene. Normisjon følger situasjonen tett og vil komme med ny informasjon når det er noe å melde.

Beredskapsgruppe
Normisjon har opprettet en beredskapsgruppe i forbindelse med korona-situasjonen, som består av Generalsekretær, internasjonal leder og personalleder. 

La oss be for situasjonen både her i landet, men ikke minst i våre samarbeidsland, hvor de ikke har samme tilgang på helsetjenester som vi har. 

Relatert innhold

En kirke gjenoppbygges

– Det er som et nytt liv og en ny verden at vi har fått denne kirken. Vi tar del i Jesu lys, sier Rafik Danakari

Read article "En kirke gjenoppbygges"

Det er ikke over enda

Ingrid Amlie forteller om dagene like før den brå hjemreisen fra Senegal, og om håpet for arbeidet videre.

Read article "Det er ikke over enda"

Går så det suser

Sykepleierskolen i Okhaldhunga har nå to grupper på 20 studenter hver, men selv om mye går bra er det også mange spennende utfordringer.Går så det suser

Read article "Går så det suser"