Oppdaterte råd vedrørende koronaviruset

Oppdatert 04.01.21: Her følger en gjennomgang av hvordan Normisjon forholder seg til koronasituasjonen.

Foto Vektor Kunst fra Pixabay 

Oppdaterte råd i Normisjon fra 4. januar 2021.

Møtevirksomhet i Normisjon:
Vi anbefaler at alle fysiske møter i Normisjon innstilles frem til 18. januar og oppfordrer alle til å gjøre disse møtene digitale. 

Selv om det åpnes for muligheten for å samle inntil ti personer på livssynssamlinger, anbefaler regjeringen at disse utsettes eller avlyses da disse ikke vil være i tråd med nasjonale anbefalinger. Vi anbefaler derfor det samme i Normisjon. 

Barn og unge rammes hardest og vi oppfordrer derfor særlig til gjennomtenkning og kreativitet for å lage digitale tilbud for disse.

Hjemmekontor:
Vi anbefaler at alle ansatte som har mulighet for det, skal ha hjemmekontor frem til 18. januar. Arbeidsrelaterte møter som avdelingsmøter og lignende, avvikles digitalt. 

Nødvendige unntak fra å ha hjemmekontor avklares med nærmeste leder. 

Regjeringen forsterket nasjonale smitteverntiltak 03.01.21:  
Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.

De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Les forskrift om smitteverntiltak ved koronautbruddet her:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

Følg med
Vi vil oppfordre dere til å følge med og holde dere oppdatert på de påbud og forbud som kommer fra myndighetene. Normisjon følger situasjonen tett og vil komme med ny informasjon når det er noe å melde.

Beredskapsgruppe
Normisjon har opprettet en beredskapsgruppe i forbindelse med koronasituasjonen, som består av Generalsekretær, internasjonal leder og personalleder. 

La oss be for situasjonen både her i landet, men ikke minst i våre samarbeidsland, hvor de ikke har samme tilgang på helsetjenester som vi har.

Nyttige lenker:

www.fhi.no

www.regjeringen.no