Normisjons råd i forbindelse med korona

Oppdatert 01.09: Her følger en gjennomgang av hvordan Normisjon forholder seg til koronasituasjonen, i tillegg til råd til menigheter/lokallag/foreninger.

12. mars 2019
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll/lederteamet for Normisjon i Norge
Foto 
Vektor Kunst fra Pixabay 

Råd om reiser, hjemmekontor og sykdom

Myndighetene oppfordrer oss alle til å være med i en dugnad for å hindre smitte av koronaviruset i å spre seg.

Følg smittevernregler
Det er helt avgjørende at alle følger elementære regler for god hånd- og hostehygiene på kontoret. Host i armhulen eller aller helst i et tørkepapir som kan kastes. Desinfisering med antibac er viktig, men det aller beste og mest effektive er å vaske hendene godt og ofte. Vask hendene med engang du kommer inn etter å ha vært ute. Se plakaten Smittevern. Unngå klemming og all fysisk kontakt, og det anbefales at det skal være en meters avstand mellom oss når vi er til lunsj, har møter etc. 

Hjemmekontor
Alle ansatte som har mulighet til å bruke hjemmekontor skal gjøre det. Det betyr også at vi tar stabsmøter og andre avtalte møter via elektroniske medier. 

Forkjølelse og sykdom
Er du forkjølet, men i stand til å jobbe, så ta kontakt med din leder og avklar om du kan jobbe hjemmefra. Dersom du blir syk, meld fra til leder og bli hjemme inntil du har fått avklart helsesituasjonen (vanlige regler for egen/sykemelding gjelder).

Hvis du er i en risikosituasjon og tenker at du burde være hjemme, men ikke har mulighet til hjemmekontor, er det en mulighet å gå til fastlegen for å få vurdert sykemelding. 

Informasjon i organisasjonen
Normisjon har sendt ut informasjon til alle regionledere og pastorer i organisasjonen om den aktuelle situasjonen. Vi oppfordrer bl.a. til å risikovurdere alle arrangementer.

Reiser
Alle utenlandsreiser vurderes individuelt. Per i dag fraråder myndighetene reiser som ikke er strengt tatt nødvendige.

Når det gjelder innenlandsreiser oppfordres det til at alle møter og samlinger vurderes ut fra nødvendighet og ellers i tråd med gjeldende retningslinjer for samfunnet.

Følg med
Vi vil oppfordre dere til å følge med og holde dere oppdatert på de påbud og forbud som kommer fra myndighetene. Normisjon følger situasjonen tett og vil komme med ny informasjon når det er noe å melde.

Beredskapsgruppe
Normisjon har opprettet en beredskapsgruppe i forbindelse med korona-situasjonen, som består av Generalsekretær, internasjonal leder og personalleder. 

La oss be for situasjonen både her i landet, men ikke minst i våre samarbeidsland, hvor de ikke har samme tilgang på helsetjenester som vi har. 

Råd fra Normisjon sentralt i forbindelse med møter i lokallag/foreninger/menigheter

Myndighetene tillater møter på offentlige steder under noen forutsetninger: 

 • at et enkelt arrangement har maks 200 personer til stede, og det er plass til minst 1 meters avstand mellom møtedeltakerne.
 • at ansvarlig arrangør holder oversikt over alle som er til stede.
 • at navn og telefonnummer tas vare på i 10 dager for smittesporing
 • at det oppfordres til og gis mulighet/tilgang til hyppig håndvask/bruk av håndsprit.
 • at det generelt tas hensyn til smittevernregler.
 • at det informeres om at mennesker i karantene eller som er syke med feber og/eller luftveissymptomer, skal holde seg hjemme.
 • På møter i private hjem er det kun tillatt opptil 20 møtedeltakere, med overholdelse av 1-metersregelen.

Vi gjør oppmerksom på at rådene vi gir nedenfor, ikke har status som offentlige smitteveiledere. Ansvaret ligger hos lokal arrangør, som må følge med på anbefalinger både fra sentrale og kommunale helsemyndigheter.

Forslag til lokale tiltak

Generell informasjon

 • Sørg for å gi god informasjon om smitteverntiltak på forhånd. 
 • Ansvarlig arrangør må skrive liste med navn og telefonnummer til alle som er til stede. 
  (For evt. smittesporing i etterkant). Ikke la samme penn gå fra hånd til hånd. Hvis noen ikke vil stå på lista, kan de ikke være med på arrangementet.
 • Minn om at det ikke skal være fysisk nærkontakt mellom mennesker fra ulike husstander og at 1-metersregelen skal opprettholdes.

Møtelokalet 

 • Maksbegrensning i rom: 
  • Er det flere rom i lokalene som brukes, oppfordrer vi til å sette en maksbegrensning på antall mennesker i hvert rom. 
  • Det kan også være lurt å avgrense hvilke rom som brukes om det ikke er nødvendig å bruke alle rom.  
 • Unngå at mange samler seg i klynger ved inngangen eller andre steder i lokalet. 
 • Alle bord og stoler i alle rom må ha minst en meter avstand.
 • Sørg for at flest mulig dører står åpne under samlingen. Da slipper mange å ta i dørhåndtak.

En dørvakt bør passe på at inngangsdøren står åpen i den tiden det er naturlig for ankomst/avreise.

Rengjøring 

 • Ha tilgjengelig håndsprit/antibac på synlige steder i lokalet.
 • Toaletter og vaskeservanter må rengjøres både før og etter arrangementet. Tørk over flater som toalettsete, toalettknapp og kran på servanten.
 • Gi tydelig beskjed om at folk må vaske/sprite hendene før de går inn på toalettet, og selvsagt etter at de har vært der. (Pga. fare for smittespredning via dørhåndtak og toalettknapp).
 • Ansvarlig arrangør må ta ansvar for å desinfisere bordoverflater, trappegelender, dørhåndtak, toalettknapp både før og etter samlingen.  
 • Husk å gå over felles instrumenter og teknisk utstyr (mikrofon, miksepult, o.l.) med egnede desinfiseringsmiddel både før og etter arrangementet.
 • Bruk engangskluter i størst mulig grad. 
 • Ved bruk av mikrofiberklut, trengs kun vann. Brett kluten i fire, bruk en side pr. objekt som skal vaskes. Når alle åtte sidene er brukt, legges den i plastpose til vask. Ta ny klut. Brukte kluter skal vaskes i vaskemaskin på minimum 60 grader.
 • Bruk av engangshansker kan gi falsk trygghet. Smitteoverføring via hender med hansker skjer på samme måte som for hender uten hansker. Derfor anbefales som hovedregel bare hansker ved håndtering av urene gjenstander eller ved oppgaver som gjør at hendene blir tilgriset. 

Matservering

 • Bruk engangsservise i størst mulig grad. 
 • Ved kaffeservering/servering av kald drikke, må én person helle i alle koppene/glassene og den enkelte hente sin egen kopp/glass. (Kaffekanna/flaske skal ikke gå fra hånd til hånd). 

Dersom det er praktisk tungvint å få til, sett klar en antibac-dispenser og skriv beskjed om at alle må ta på håndsprit før de forsyner seg.

 • Dersom det skal serveres kake/frukt, e.l., er det smart at det legges ferdig på tallerkener av personer med rene hansker, eller er innpakket.  
 • Tøm heller twistposen på bordet, i stedet for å ha den i skål.
 • Det er åpnet for buffètservering igjen. Ha to punkter med antibac-dispensere på serveringsbordet.

Sett antibac-dispenser klar ved starten av serveringsbordet, og opplys om/legg skriftlig beskjed om at folk må ta på håndsprit før de forsyner seg med serveringsbestikket.

For eksempel kan det være smart å ha en pølseklype på brødfatet. Tenk praktiske løsninger. Folk bes bruke en ny runde med antibac fra utplassert dispenser etter at de har forsynt seg. 

Risikofaktorer ved arrangementer

Samfunnet har så smått startet opp igjen med forskjellige aktiviteter. Vi tror at vi i lang tid framover må leve med restriksjoner i forbindelse med fellesskapssamlinger, men at det som hovedregel er forsvarlig å møtes bare man tar hensyn til nødvendige smitteverntiltak og følger råd fra myndighetene.  

Det enkelte fellesskap må vurdere hva som er forsvarlig ut fra f.eks. alderssammensetning, om det er mange i risikoutsatte grupper, lokalenes anvendelighet, om det er større smitteutbrudd i kommunen osv. Det kan være forskjellige vurderinger i store menigheter og små bedehusforeninger, 
i familiesamlinger og bibelgrupper. Vi må derfor ha respekt for at dette kan vurderes ulikt. 

Lederteamet for Normisjon i Norge

Ingebjørg Berstad Torp, Jann Even Andresen og Vegard Tennebø

Relatert innhold

Sel munnbind frå døropningar

I Ecuador selges klesplagg og munnbind frå døropningar, og sitron og mandarin fra midtrabbattar. Gatesalget blomstrar til tross for restriksjonar og koronavirus.

Read article "Sel munnbind frå døropningar"

– Wow, det var dette Gud mente

Direktør i det lokale selskapet R&R Services, Raul Asgarov, fikk for flere år siden et syn av mange barn på en slette. I dag leder han Normisjons arbeid på Barnehjemmet i Merdekan i Aserbajdsjan.

Read article "– Wow, det var dette Gud mente"

«Hva skjer med prosjektene nå?»

– Vi har et ansvar for de menneskene vi jobber med i misjonslandene våre. Det ansvaret håper jeg også at folk vil være med å bære med oss, selv om noe av arbeidet er redusert og det er restriksjoner og nedstengninger i mange områder, sier Internasjonal leder Tore Bjørsvik.

Read article "«Hva skjer med prosjektene nå?»"