Ny generalsekretær i Normisjon

Kjetil Vestel Haga (50) overtar som generalsekretær i Normisjon etter Anne Birgitta Langmoen Kvelland.

4. juli 2020
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Privat

– Kjetil Vestel Haga kjenner Normisjon, og er godt kjent i organisasjonen, sier landsstyreleder Hallgeir Solberg. – Han har en bakgrunn som passer godt for stillingen, og vi er veldig glad for at han er motivert til å ta på seg jobben som generalsekretær. 

Vestel Haga jobber i dag som rektor på normisjonseide Bibelskolen i Grimstad, og har tidligere blant annet vært forsamlingsleder i Grimstad Normisjon og utsending for Normisjon i Ecuador. 

– Normisjon har stor betydning for mange mennesker både ute og hjemme. Det oppleves som et stort privilegium at Landsstyret vil at jeg skal overta ledelsen etter Anne Birgitta. Det gleder jeg meg til! sier Kjetil Vestel Haga. – Jeg er rett og slett begeistret over Normisjons arbeid ute og hjemme – for det er så mye bra og viktig som skjer. Norge trenger Normisjon – verden trenger Normisjon! Jeg håper at jeg – sammen med de jeg skal lede, kan bidra til at denne begeistringen smitter så Normisjon får en enda sterkere betydning i tiden som kommer. 

Planen var opprinnelig å ha ny generalsekretær på plass ved årsskiftet, men det ble satt fart i rekrutteringsprosessen da avtroppende generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland ga beskjed om at hun ønsket å trå ut av stillingen 1. september. Vestel Haga går etter planen inn i stillingen 1. oktober.

– Vi er veldig glad for at vi har fått en så god og rask løsning på generalsekretærspørsmålet, og har fått en ny generalsekretær som har de beste forutsetninger for å gjøre en god jobb, sammen med resten av organisasjonen, i årene som kommer, avslutter landsstyreleder Solberg. 

Relatert innhold

«Hva skjer med prosjektene nå?»

– Vi har et ansvar for de menneskene vi jobber med i misjonslandene våre. Det ansvaret håper jeg også at folk vil være med å bære med oss, selv om noe av arbeidet er redusert og det er restriksjoner og nedstengninger i mange områder, sier Internasjonal leder Tore Bjørsvik.

Read article "«Hva skjer med prosjektene nå?»"

Nytt prosjekt i Nepal!

17 lokale medarbeidere går nå fra hus til hus i Nepal for å kartlegge husholdninger med funksjonshemmede i familien. I år startet et nytt prosjekt for å fremme funksjonshemmedes rettigheter.

Read article "Nytt prosjekt i Nepal!"

Heile forsamlinga reiste seg då spørsmålet kom

I ei krevande tid med pandemi og tøffe levekår fortel bønnekvinnene i Bangladesh at mange nye kjem til tru.

Read article "Heile forsamlinga reiste seg då spørsmålet kom"