Nye regionblader

Noen av Normisjons regionblader i nytt format, 17 ganger 23 centimeter. 

Sju av Normisjons regioner kommer nå ut med regionblader i nytt, mindre format. Fra før hadde regionene Øst og Rogaland skiftet til dette formatet. 

Tekst og foto: Arne Sæteren – publisert: 08.03.2022

Noe av bakgrunnen for dette formatskiftet er at Normisjons felles produksjon av regionaviser opphørte ved årsskiftet. Flere av avissidene ble satt opp på Normisjons hovedkontor, og det var en felles avtale med et trykkeri.

– Med årene har færre regioner vært med i dette samarbeidet, og noen av dem begynte å produsere sine egne blader i nytt format. Først ut var region Øst, og senere fulgte Rogaland etter. Det er malen til region Øst, som er laget av Vibeke Normann, digital redaktør i Agenda 3:16, regionbladene nå har tatt i bruk, forteller Victoria Bø, kommunikasjons- og markedsleder i Normisjon. 

Samarbeidet om produksjon av regionbladene har imidlertid fortsatt. Sverre Fjeldberg, regionleder i Østfold tok sist høst initiativ til et samarbeid mellom regionen og hentet inn anbud fra trykkerier.

– Ved å ha felles utgivelsesfrekvens og likt antall sider, så blir produksjonskostnadene lavere, sier han.  

Det er sju regioner som er med i dette samarbeidet, men at to av dem har felles blad. Avtalen med trykkeriet er basert på at regionsidene selv setter opp sidene og leverer trykkeferdige filer, og Fjeldberg forteller Jan Holone, som i mange år har satt opp deres regionblad, også har hjulpet et par andre regioner nå i startfasen. 

Får du ikke tilsendt et av disse bladene, så kan du ta kontakt med kontoret i regionen der du bor.