Nytt landsstyre valgt

Normisjon har valgt et nytt landsstyre som er klar til innsats. Det er også valgt valgkomité og kontrollkomité for tre år.

13. juli 2018
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Normisjon/Privat

Landsstyreleder Hallgeir Solberg (63) fra Melhus var rektor for Øya videregående skole til han gikk av med pensjon i 2017. Solberg har bakgrunn som kretsleder og i ulikt foreningsarbeid flere steder i landet.

– Jeg er overveldet og ydmyk over tilliten som er blitt vist meg, sier Solberg. 

Av totalt ni kandidater ble tre valgt til fast møtende medlemmer. De nye fast møtende medlemmene er: 

Magne Gryvill (57) fra Oslo er økonom og jobber som leder for risikostyring og Internkontroll i Coop Norge. Han er aktiv i Høybråten Normisjon og er med i en gruppe rådgivere for hovedkontorets økonomiavdeling. 

Morten Dahle Stærk (37) fra Oslo er teolog og jobber som generalsekretær i Menneskeverd. Han har vært ansatt innsamlingsleder ved Høgskolen i Staffeldtsgate, forlagsleder i Luther forlag og er nå leder i valgkomiteen til Normisjon region Øst. 

Magne Supphellen (50) fra Straume er siviløkonom og professor i markedsøkonomi ved NHH, NLA og NTNU. Han var Normisjons representant i styret for Høgskolen i Staffeldtsgate, ledet arbeidet med å etablere Hauge School of Management ved NLA Staffeldtsgate og var faglig leder for skolen 2013-2016.

Det ble også valgt tre varamedlemmer:

Første vara Berit Reinertsen Sandvik (45) fra Erfjord er avdelingsleder for AktiMed AS (bedriftshelsetjeneste). Hun har vært aktiv i Salem i Trondheim og er nå styremedlem i regionstyret i Rogaland.

Andre vara Marie Harbo Øygard (31) bor i Oslo og jobber som internasjonal leder i KRIK (Kristen idrettskontakt). Hun har tidligere jobbet som innsamlingskonsulent i Acta og sitter som styremedlem i Storsalen menighet.

Tredje vara Ingebjørg Stubø (66) fra Gjøvik er førsteamanuensis i KRLE ved Høgskolen i Innlandet. Hun er fritidsforkynner og har hatt et variert engasjement i Normisjon på flere nivåer.

Torstein Eidem Nordal, Ekaterina Aleksandrovna Samara og Trygve Svendsen sitter videre i landsstyret og var ikke på valg i 2018.

Følgende ble valgt til medlemmer av kontrollkomitéen:

Ragnhild Gravem
Pål Rune Winther Jørgensen
Terje Hærås

Følgende ble valgt til varamedlemmer:

1.varamedlem: Steinar Løsnesløkken
2.varamedlem: Berit Danielsen
3.varamedlem: Trond Langen

Følgende ble valgt til medlemmer av valgkomitéen:
Hildegunn Gjesdal Tennebø
Terje Holmedahl
Tove Rustan Skaar
Maria Teistedal Vikre

Følgende ble valgt til varamedlemmer:
1.varamedlem: Odd Terje Høie
2.varamedlem: Ole Jakob Dyrnes
3.varamedlem: Sveinung Susort
4.varamedlem: Helga Bonden Lund