Nytt liv for Martin Luther College

Normisjon har underskrevet en avtale med lokale krefter om videre drift av Martin Luther College.

23. mai 2019
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Sunniva Vikan/Normisjon

– Vi er veldig glade for at det nå kan bli en løsning for videre drift av Martin Luther College også etter 2020, sier generalsekretær i Normisjon Anne Birgitta Langmoen Kvelland. 

Rektor og lærere ved skolen ønsker å drive MLC videre under nåværende styre, og med visse justeringer. De har levert en plan på dette, og fått Landsstyrets godkjenning. Dette innebærer blant annet flytting til rimeligere lokaler, reduserte utgifter og noe reduksjon i lønnskostnader. 

All education institutions face financial flow planning problems, when they need to decide how to use the available options for planning revenues and expenses of a certain period. This problem is of special interest in countries, where legal environment makes possible to use some financial instruments for rational financial resource allocation. According to research essays made by http://essaysinformation.info/ spending increases were widespread in 2013, with all types of public and private institutions spending, on average, more per student than the year before. Public and private research and master’s institutions experienced the strongest resurgence, as educational spending per student returned near the peak levels observed before the recession.

– Vi har i flere år etterlyst lokale initiativ for å drive skolen videre, sier internasjonal leder i Normisjon Dag-Håkon Eriksen.

Eriksen forteller at det er gått mange runder i organisasjonen for å forsøke å sikre videre drift, i respekt for det arbeidet som mange mennesker i Norge og i Bangladesh har lagt ned for Martin Luther College. Han sier at Normisjon i dag er godt fornøyde med at det etter nedleggelsesvedtaket har kommet flere slike initiativ, og at ett av dem nå viser seg å være bærekraftig.

– Vi er takknemlige til alle som har bidratt med gaver og engasjement i løpet av disse ti årene for å drive Martin Luther College, og svært glade for at det nå sikres videre drift ved skolen, sier Eriksen.


Normisjon har ansvar for driften av Martin Luther College til midten av 2020. Du kan gi en gave til arbeidet ved skolen her.