Nytt vennskapsland

Nå blir Tsjekkia en del av Normisjons sin portefølje og blir en del av vennskapsland-modellen.

Midt i Europa i landet med størst antall bekjennende ateister pulserer en liten menighet. Den var Kristian Lande og familien med å starte.

Tekst: Inga Lill Nyvoll – Foto: Privat – Publisert: 05.01.2022

I flere år har ungdommer i Norge fått reise på kortidssteam til Tsjekkia gjennom lokalt Normisjons engasjement. Der får de møte andre ungdommer som deler samme tro.

I 2022 blir Tsjekkia et land i Normisjon sentralt sin portefølje.

Familien Lande
– Dette kan jeg jo fort prate om veldig lenge, sier Kristian Lande og ler når vi ringer han en høstdag for å snakke om Europasatsingen.

Tsjekkia, som geografisk sett ligger nærmest midt i Europa, har han nemlig hatt hjerte for i et helt tiår. Han og familien bodde i landets tredje største by, som huser i overkant av 300 000 mennesker, i fem år.

– I Tsjekkia har det vokst frem mange nye bydeler som ikke har en kirke. Andre steder har kirken dødd ut, sier Lande og sammenligner forholdene i Europa med «bibelbelte» tankegangen i Norge:

– Noen land har mange kristne, andre har veldig få.

Flere teamreiser
Lande håper at ennå flere norske ungdommer nå skal kunne få reise på tur til Europa.

– Jeg drømmer også om at vi i større grad kan støtte de lokale kirkene som lever på en så stor misjonsmark. Vi ser at ungdommene er svært engasjerte, men at de trenger noen i ryggen. Med tyngden fra Normisjon tror jeg vi vil få større gjennomslag blant kirkene i Europa.

Familien Lande bodde i Tsjekkia i fem år og har siden vært lokale primusmotorer for å støtte lokale kristne i landet.

– Jeg drømmer om at vi i større grad kan støtte de lokale kirkene som lever på en så stor misjonsmark.

Kristian Lande

– Fantastisk synergi
Europasatsingen skal organiseres fra hovedkontoret sentralt, men mye av engasjementet skal drives av lokale primusmotorer slik som pionermisjonæren selv.

– Vi er et nettverk som brenner for at Europa skal få tak i Jesus på nytt igjen. Vi har opplevd at Normisjon har stått bak oss og heiet, men samtidig har vi på mange måter vært overlatt til oss selv. Vi har manglet langsiktighet og stabilitet, sier Lande.

Tore Bjørsvik, internasjonal leder i Normisjon, mener de nye rammene vil være med å sikre både langsiktighet og forutsigbarhet for satsingen i Europa.

– Jeg tror kombinasjonen av lokal pasjon og sentral styreevne kan bli en fantastisk synergi. Det er det som er målet med at det overordnede ansvaret nå legges sentralt hos oss i internasjonal avdeling, sier Bjørsvik og forklarer at det administrative og økonomiske ansvaret ligger sentralt.

Det er etablert en ressursgruppe som skal ha et operativt ansvar for satsingen. Denne gruppen består av representanter fra Normisjon og Acta – barn og unge i Normisjon.

Mange drømmer
Menigheten Lande var med å starte i Tsjekkia bæres nå videre av både lokalt engasjerte og et team fra utlandet som bor i landet. Dette er også noe av drømmen med satsingen videre forteller Lande:

– Vi drømmer om at vi skal få kobla på det store internasjonale nettverket som Normisjon har. Det finnes en utrolig stor styrke i det å koble norske utsendinger på lokale ildsjeler, og sammen være vitner for Jesus. Vi har mye erfaring og kompetanse med det å jobbe tverrkulturelt og der tror jeg vi har mye å gi, sier Kristian Lande.

Den internasjonale lederen tillater seg også å drømme litt om hvordan Europasatsingen kan se ut i fremtiden:

– Tenk om vi kunne forløse et enda større misjonsengasjement og kanskje til og med få nye utsendinger gjennom samarbeidspartnere i Tsjekkia. Det er ikke gitt at våre utsendinger må ha en hjemmeadresse i Norge. Mulighetene er mange, sier Tore Bjørsvik.

Tsjekkia vil organiseres under Normisjons vennskapsland-modell.