Om du er gift og har barn

Om du har egne barn har de krav på 2/3 av det du etterlater deg eller minimum en million kroner hver.

Om du er gift og har barn har ektefellen krav på 1/4 av arven eller minimum 4G. Dersom ektefellens arverett begrenses til minstearven på 4G må ektefellen varsles om dette når testamentet blir skrevet. Dersom slik varsling ikke er gitt er testasjonen ugyldig.