Om du er gift uten barn

Dersom du ikke har barn har din ektefelle krav på halvparten av arven, eller minimum 6G. Ektefelle vil arve alt dersom ikke du har andre pliktarvinger, med mindre noe annet er spesifisert i et testament.

Om du begrenser ektefellens arverett til 6G må ektefellen varsles om dette når testamentet blir skrevet. Dersom slik varsling ikke er gitt er testasjonen ugyldig.