Om du er ugift uten barn 

Om du er ugift uten barn 
Om du er ugift og ikke har barn kan du testamentere hele arven din etter eget ønske uten begrensninger fra arveloven. Om du velger å ikke skrive et testament, fordeles arven til dine slekts-arvinger etter arvelovens regler. Det siste arveleddet etter loven er søskenbarn. Om du ikke har noen slektsarvinger vil din arv gå til staten.

I tillegg til dette er det begrensninger for testasjonsretten dersom du sitter i uskifte. Da kan du bare testamentere over din egen del av boet. Ektefelles rett til å sitte i uskifte med felles livsarvinger må også tas i betraktning. Les mer om dette her.