Omplasseres til Senegal

Ekteparet Hilde og Alf Halvorsen reiste ut som utsendinger for første gang i 1982.

Når Mali-utsendingene Hilde og Alf Halvorsen reiser ut til Afrika igjen i slutten av september drar de til nabolandet Senegal i stedet for Mali. 

Tekst: Arne Sæteren – Foto: Privat – Publisert: 13.09.22

– Etter at Frankrike trakk seg ut av Mali, kan man ikke lenger garantere for sikkerheten i landet. Unntaket er i hovedstaden Bamako, men ekteparet Halvorsen har vært stasjonert i Tambaga, vest i Mali, forteller Mirjam Artmark Aanensen, landansvarlig i Normisjon for Bangladesh, Mali og Senegal. 

I Mali har det i flere vært politisk ustabilt og under et opprør i landet i 2012 evakuerte Normisjon og flere andre misjonsorganisasjoner sine utsendinger der.

– Vi må opptre med større forsiktighet enn tidligere, men vi får også nå mulighet til å kombinere tjenesten vår med å være en støtte for de unge misjonærene i Senegal, sier Alf Halvorsen.

Blir i Bamako

Mirjam Artmark Aanensen forteller at Therese Glendrange fortsatt skal være i Mali. Hun har vært utsending for Normisjon i atten år.

– Hun bor og arbeider i hovedstaden Bamako, men hun kan av sikkerhetsmessige grunner ikke reise utenfor bygrensa.

Hilde og Alf Halvorsen reiser til den østre delen av Senegal og slutter seg til utsendingene som allerede er i landet. Senegal deler kultur og språk med Mali og har røtter tilbake til Malinkériket. I motsetning til flere av nabolandene, har Senegal klart å holde fast ved et stabilt styresett uten konflikter med opprørsgrupper.

Samarbeid

Normisjons arbeid i Senegal ble i starten sett på som en fortsettelse av arbeidet i Mali siden det ble arbeidet blant de samme språkgruppene, som lever helt øst i landet mot grensen til Mali.

– Denne tanken har vi ikke forlatt, og vi håper å få til Hilde og Alf Halvorsens engasjement i Senegal kan være med og bygge bro mellom misjonsarbeidet i de to landene. Fram til i sommer var grensene inn til Senegal stengt, og hvis det blir trygt å vende tilbake til Mali igjen, kan vi ta opp planen om et tettere samarbeid mellom de to landene, sier Aanensen.

Alf og Hilde Halvorsen reiste første gang til Mali i 1982 og var den andre enheten fra Normisjon som etablerte seg i landet.