Optimistiske oversettere

Våre tre malinké-oversettere sitter rundt bordet i stuen. De gjennomgår internt de versene de har jobbet med.

27. desember 2018
Tekst Hilde Halvorsen
Foto Alf Halvorsen

Den eldste, Louis Tounkara fra Kita, er beskjeden. Unge Adama Dembele fra Kulubu, nær Tambaga, er fornøyd. Pastoren, Gabriel Diarra, som ikke er malinké, er nøktern som en sjef skal være her. 

Latteren kommer frem når Alf Halvorsen presser på før bildet blir tatt: «Si når dere tror NT på malinké blir ferdig!»  De ler, og avslører at ønskedrømmen er desember 2020. 

Og ja, hvorfor ikke? De fire evangeliene er ferdig revidert, de fleste andre brevene er revidert internt her i Kita, og noe gjenstår av Åpenbaringen. De har vært på ulike kurs siste år både i Kamerun og Benin for Bibelselskapet i Mali.

De er veldig fornøyde med lokalene vi leier nå. Takket være en kristen lege som kom og tilbød et helt nytt hus med 3-4 kontorer, kan de sitte uforstyrret og skrive. De kan ha jevnlige revisjonsmøter her. Da kan alle bo på samme plass når 15-20 malinkétalende inntar lokalitetene. 

Da jobber de intenst i ei uke hvor stavemåte og forståelsen av ulike begrep blir drøftet. Mange bibelske ord og åndelig betegnelser som helliggjørelse, nådegaver, forsoning, rettferdiggjørelse er ikke tidligere blitt brukt på malinkéspråket. Det at folket i vårt område får det nye testamentet på sitt eget språk, er ikke minst en tradisjon i god, gammel Santalmisjonsånd – nemlig å gi folket et skriftspråk, grammatikk, ordbok, altså en del av sin identitet de ikke før har hatt tilgjengelig. 

Vi ber for: Oversetterne og misjonsarbeidet blant malinkéfolket. 

Gi en gave til oversettelsesprosjektet her!

Teksten sto opprinnelig på trykk i Ferskvare 4/2018