Øst og Oppland feiret sammenslåing

Fremtidshåpet klang i veggene på Skogstad da mer enn 100 personer var samlet for å feire sammenslåingen mellom Normisjon region Øst og Normisjon Oppland.

Onsdag 1.september møttes engasjerte fra region Øst og region Oppland til feiring av sammenslåing til én region.
Foto: Kristina Thörangen
Tekst: Therese Andreassen

Endelig fikk vi børstet støvet av finstasen og møtes igjen. Rundt 100 personer fra region Øst og Oppland var onsdag samlet for å delta på den store begivenheten. Avtalen som forener region Øst og Oppland skulle signeres. Anne Lin Hynnekleiv og Ragnhild Gravem, avtroppende styreleder for Oppland, ledet oss gjennom festkvelden som rommet forventning, vemod og takknemlighet, men fremfor alt: fremtidshåp.

«Her klapper jo folk skikkelig!», uttrykket generalsekretær Kjetil Vestel Haga begeistret over stemningen i rommet før han holdt appell for forsamlingen. 

Det var rundt 100 personer samlet på feiringen.

Talen ble fulgt av vakker sang fra den lokale vokalkvartetten «Buketten». Duften av kaffe, den særegne skogstadlukten og vennlige blikk som ble utvekslet mellom kjente og ukjente var med å sette stemningen for kvelden. Alle sanseinntrykkene bidro til å skape en varm fellesskapsfølelse, som toppet seg når hele salen ble invitert til å synge med på «Jeg vil gi deg o Herre min lovsang». 

Når ordet ble fritt var det flere som gav uttrykk for at det har vært en vanskelig tid. Men det var tydelig den krevende tiden for mange nå er erstattet av håp og forventning. «Dette er oppløftende! Vi trodde det ville stoppe opp og så ingen løsning, men nå kjenner vi på fremtidshåp. Det er oppmuntrende!», sa Else og Johan Stensrud. Aslaug Leirdal forteller at hun først var skeptisk til sammenslåingen, men at hun nå opplever det som et Guds under. 

Kjetil Vestel Haga beskrev det som fremsynt å ta denne type grep til rett tid og når det er nødvendig. Han fortalte at det er en forbilledlig løsning, som vekker mye glede og pågangsmot hos ham: «Dette er ikke et nederlag, men fest!». 

Ragnhild Gravem uttrykket også en positiv forventning over tiden som kommer for arbeidet sammen. Hun håper at folk fortsatt vil være med og delta aktivt, og ser det som viktig at det blir god informasjonsflyt alle veier fremover. «Jeg er takknemlig for alle som har stått sammen med oss, og for at Gud har vært trofast!», sa Ragnhild Gravem.