Pinsen minner oss om at vi aldri er alene

Pinsen er en feiring av at Den Hellige Ånd er tilstede hos oss, og at vi aldri er alene.

Pinsen. Kirkens fødselsdag. En feiring av at Den Hellige Ånd er til stede hos oss. Det er helt fantastisk og ubegripelig på en og samme tid. 

Andakt skrevet av: Ragnhild Hiis Ånestad – Foto: Privat – Publisert: 19.05.24

Da jeg ble spurt om å skrive noen ord om hva pinsen betyr for meg ble jeg tankefull. 

Hvordan kan jeg kort beskrive at ved ånden er jeg nær Jesus selv om jeg ikke ser eller hører han?

Og at uten ånden hadde ikke menighetene vokst fram, vi hadde ikke hatt noen kirke – eller våre lokale, nasjonale og internasjonale fellesskap.

Starten på noe nytt

Jeg tenker at pinsen markerer starten på noe helt nytt, det var da Gud kom nær oss. Vi er ikke alene. Han er med oss hver dag og i alle våre situasjoner.

Det har jeg erfart, og jeg oppdager stadig at når livet er vanskelig – når jeg synes dagene er ekstra tøffe, når jeg nesten ikke orker mer – så er det noen der som holder meg oppe og gir meg ekstra styrke.

Jeg tror det er Gud, ved sin hellige ånd, som bærer meg gjennom disse tidene.

Ragnhild Hiis Ånestad

Det gjør meg takknemlig å oppleve at jeg aldri er alene.

En sang etter en tøff tid

Jeg har skrevet flere sanger om dette temaet, som for meg er blitt lovsanger der jeg takker Gud for hvem han er for meg når livet butter imot. Når jeg ser tilbake og oppdager at ånden stadig skaper nytt liv, nytt håp og fremtidstro. 

«Thank You» er en enkel sang som kom til meg etter en heftig vinter for 10 år siden, og ble min respons over gleden om at Gud alltid er nær:

This is my story, this is my life

You have been here with me day and night

There has been trouble – there has been pain

Thank You for guiding me on my way

I just wanna Thank You

I just wanna Thank You, Lord

Thank You for the blessings

The greatest love

I just wanna Thank You

I just wanna Thank You, Lord

You give me peace

You set me free

When I am weak, you make me strong

You always care, I’m not alone

When I’m struggling, and when I fall

You reach for me, I hear your call

Thank You

Thank You

Thank You, Lord

Thank You

Thank You

Jesus, my Lord

Lytt til sangen her: https://open.spotify.com/track/4ajKD9aiV9JEfNj3Rh1ri6?si=dfdd819b8ddc4dd4

10 dager før pinsen

På Kristi himmelfartsdag, altså ti dager før pinsen, hadde disiplene vært sammen med Jesus på et fjell. Der hadde de tatt farvel med han, og så steg Jesus opp til himmelen.

Men før han forlot dem, lovet han at de ikke skulle bli igjen alene. Og vi kan lese mer om dette i Apostlenes gjerninger kapittel 2, vers 1-4:

«Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.»

Videre i 2. Korinterbrev kapittel 6, vers 16 skriver Paulus blant annet dette om de som tror på Jesus:

«Jeg vil bo og vandre midt iblant dem, jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk.»

Vi er velsignet. Dette er ved å feire! 

God pinsehelg fra Ragnhild, leder i Soul Children-bevegelsen