Profilforedrag – Normisjons generalforsamling 2021

*Profilforedraget er åpent for deling internt i organisasjonen, men skal ikke publiseres videre på digitale plattformer.