Bærekraftig fremtid i Nepal

 

Over hele verden opplever man endringer i klimaet. Temperaturstigninger, ustabile årstider og ekstremvær rammer ofte de dårligst stilte hardest.  

Nepal er ett av de landene i verden som er mest utsatt for skadelige klimaendringer. Gjennom dette prosjektet i vest-Nepal skal vi jobbe for å bevare naturressurser som vannkilder, skog og biologisk mangfold. Endringer i klimaet utfordrer livsgrunnlaget til mange tusen mennesker og sammen må vi jobbe for å øke mulighetene for et godt livsgrunnlag for flest mulig. Slik gjør vi lokalsamfunnene motstandsdyktige mot klimasjokk som flom, jordras, tørke og skogbranner.  

For Normisjon handler ikke dette bare om skaperverket, men også om å sikre mennesker livsgrunnlag i en verden i endring, slik at de med svakere forutsetninger ikke rammes hardere enn oss andre.   

Prosjektet heter «Climate-change Impacts Mitigation and Adaptation for Environmental Sustainability (CLIMATES) og iverksettes av vår partner United Mission to Nepal.   

Dette er et større prosjekt som finansieres av Norad, men med en egenandel dekket av Normisjon. Prosjektet varer fra 2022 til 2026 med mulighet for forlengelse. 

Prosjektnummer: 326006

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.