Barn og unge i Ecuador

Enhver kirke trenger et fokus på hvordan nå og utruste unge mennesker til å følge Jesus. Det er også et viktig fokusområde i kirkene i Ecuador.

På en side finnes det gode barne- og ungdomsarbeid i kirkene som kan følges opp og videreutvikles. I det siste har blant annet leir for ungdom vært et bidrag som har gitt gode resultat.

Feriebibelskoler for barn er noe av det som flere menigheter satser på. Dette er en uke med opplegg for barn i skoleferien med sanger, undervisning, leker og mat hvor mange i de lokale områdene nås.

Soul Children Ecuador som ble startet opp i 2012 er også et eksempel på bidrag som har gitt gode verktøy og ressurser til å bygge opp tweensarbeid i ulike menigheter. Dette er fortsatt aktivt og levende, spesielt på kysten. Her er det også årlige leirer og utrustningsarena for tweensledere, samt kurs for foreldre.

Samtidig finnes det også mange kirker som uttrykker et stort behov for bidrag og hjelp til å starte eller bygge videre denne delen av arbeidet. I noen områder har migrasjonen vært sterk og ført til at en del menigheter har mistet en hel generasjon med unge mennesker, og behovet for bidrag på dette området er stort.

Vær med og bidra til at det kan satses videre på å bygge opp et godt barne- og ungdomsarbeid i menighetene i Ecuador.

Prosjektnummer: 352004

Gi en gave til dette prosjektet:

Gi en gave