Bekjemp vold mot kvinner i Nepal

I Bajhang, et av landets vestligste provinser er vold mot kvinner et stort problem. I tillegg fører den tradisjonelle praksisen chaupadi til store psykiske og fysiske påkjenninger for kvinner, av og til med dødelige utfall.

Lokalbefolkningen ba selv om hjelp til å finne nye veier å leve på slik at jenter og kvinner kan unngå diskriminering og vold.

Hindutradisjonen chaupadi tilsier at jenter og kvinner må bo  adskilt under menstrausjon. Mange bor i skitne, kalde og utrygge uthus. Praksisen fører til store psykiske påkjenninger, sykdom og mangel på skolegang. Mor og barn må også bo adskilt i 11 dager etter fødsel som fører til økt mor-barn-dødelighet.

Alkoholforbruket er også svært høyt i noen av områdene som også fører til mye vold mot jenter og kvinner. Lokalbefolkningen ber også om hjelp til å få bukt med barneekteskap.

Gjennom samtalegrupper og veiledning ønsker Normisjons partner United Mission to Nepal å bekjempe disse praksisene slik at kvinnene og lokalsamfunnene kan gå en lysere fremtid i møte.

Prosjektet er støttet av Norad. 
Årlig budsjett: kr 432 000,- + Norad-finansiering.             Prosjektnummer: 306015

Gi EN GAVE