Fellesskap i Aserbajdsjan

Foto: RODNAE Productions

Normisjon har vært tilstede i Aserbajdsjan gjennom flere tiår. Vi har hatt store prosjekt knyttet til kirke og samfunn som nå er avsluttet. Fremover vil vi invitere menighetsledere, pastorer og andre representanter for disse til Agenda 1 Læringsfellesskap.

Målet er å utvikle menigheter som når ut i sitt nærmiljø og betyr en forskjell i enkeltmenneskers og familiers liv og i samfunnet.

Vi tror at forandrede liv, skaper forandring i nærmiljøet. Og de investeringene som er gjort i mennesker over lang tid, ser vi nå fruktene av. Gjennom Agenda 1 vil vi velsigne og videreføre det arbeidet som er gjort tidligere.

Et team fra Norge vil følge opp det første læringsfellesskapet i 2023 og 2024. Deretter er målet at aserbajdsjanere selv kan ta dette med seg videre.

Deltakerne som blir med i Agenda 1 kommer fra ulike miljøer. Noen av disse fellesskapene møtes i hjemmene, andre i tradisjonelle bygninger, noen er nystartede fellesskap, men andre er historiske fellesskap. Det er god spredning i alder, etnisitet og språk og på den måten blir dette et ekte vitnesbyrd om multikulturalismen i landet. Det er slik vi liker det: mangfold.

Det er utfordrende å starte opp Agenda 1 på et nytt sted i en ny kultur, der deltagerne kommer fra ulike bakgrunner og ståsted, men i Agenda 1 anerkjenner vi alle sin bakgrunn og understreker behovet for å  være takknemlige for den.

Prosjektnummer: 321005

Gi en gave til dette prosjektet:

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.