Håp gjennom utdanning i Bangladesh

Utdanning til barn og unge er pekt på å være det viktigste vi kan gjøre for å bekjempe fattigdom og gi mer like muligheter til alle.

Utdanning gir ringvirkninger i økt levekår i storfamilien og kan utgjøre en forskjell i lokalsamfunnet. Normisjon sitt arbeid under håp gjennom utdanning sikter på å gi tilgang til utdanning av god kvalitet – for alle.

Utdanning har lenge vært en viktig del av vårt arbeid i Bangladesh og vil fortsette å være det. I 2020 var det kun 65 % som fullførte 10. skoletrinn i Bangladesh. Andelen barn som har tilgang på god skole er synlig mindre for dem som tilhører en del av minoritetsbefolkningen.

Det ønsker vi å gjøre noe med!

I nordøst-Bangladesh, i Sylhetregionen, bidrar vi i dag til 17 skoler med totalt rundt 800 elever fra 1-5e klasse. Disse ligger i områder der barna ellers ikke har tilgang til skole, 5 av dem ligger i te-hager hvor denne problematikken er særlig utfordrende.

Normisjon støtter også flere internat der det sammen bor rundt 150 barn som ellers ikke hadde hatt mulighet til å fortsette i 5-10klasse. Her får barna et trygt sted å bo og gis et kristent felleskap under utdanningsløpet. Med vår støtte drives dette arbeidet i samarbeid mellom Sylhet Prebyterianske Synoden og Normisjon Bangladesh.

Normisjon Bangladesh fordeler også stipend til ungdommer i samarbeidskirkene (SPS, BNELC, ECC) som tar høyere utdanning.

Prosjektnummer: 322002

Gi en gave til dette prosjektet: 

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.

Nyheter fra prosjektet

Reiser fra byene

Når faren er hjemme vet Gloria og familien at de kommer til å gå sultne den dagen. De fattigste strever for å overleve med følgene av koronapandemien i Bangladesh.

Read article "Gloria (17) drømmer om å jobbe med musikk"

Sterke opplevelser i Bangladesh

Read article "Sterke opplevelser i Bangladesh"

Skal fortelle flere om Like Mye Verdt

Influenser Jennie Sofie reiser til Bangladesh sammen med Normisjon!

Read article "Skal fortelle flere om Like Mye Verdt"