Håp gjennom utdanning i Bangladesh

Utdanning til barn og unge er kanskje det viktigste vi kan gjøre for å bekjempe nød og gi like muligheter. Utdanning gir fort ringvirkninger for hele storfamilien. Vi ønsker å ha fokus både på kvalitet i undervisningen og å sikre at barn og unge faktisk får tilbud om en utdanning.  

Fokus på utdanning er en viktig del av vårt arbeid i Bangladesh og vil være et hovedfokus også i fremtiden. I 2020 var det kun 65% som fullførte 10. skoletrinn (lower secondary). Kun 29% fullførte 12. skoletrinn (higher secondary). 17% fullførte ikke grunnskolen. Det ønsker vi å gjøre noe med.

Skoleprogrammet i nordøst-Bangladesh bidrar i dag til driften av 17 skoler med rundt 800 elever fra 1. – 5.klasse, hvor tolv av skolene ligger i khasi-landsbyer. Fem skoler ligger i te-hager hvor mange er dårlig økonomisk stilt og muligheten til skolegang lav. Det drives i tillegg flere internat for gutter og jenter, der det bor rundt 150 barn og unge i alderen 5. – 10. klasse. Dette gjør at mennesker med lav eller ingen inntekt fra distriktene også har mulighet til å sikre en utdanning for sine barn. Her får ungdommene et trygt sted å bo og gis et kristent felleskap under utdanningsløpet. 

Det er Sylhet Presbyterianske Synode (SPS), en av våre partnere i Bangladesh, som driver disse skolene og internatene. 

Normisjon Bangladesh har også stipendprogrammer hvor over 500 ungdommer mottar studiestøtte til høyere utdanning i 2020-22. Stipendordningen er under evaluering og vil bli noe endret mot slutten av prosjektperioden og vil da legges om til en låneordning som kan være mer bærekraftig.

Prosjektnummer: 322002

Gi en gave til dette prosjektet: 

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.

Nyheter fra prosjektet

Reiser fra byene

Når faren er hjemme vet Gloria og familien at de kommer til å gå sultne den dagen. De fattigste strever for å overleve med følgene av koronapandemien i Bangladesh.

Read article "Gloria (17) drømmer om å jobbe med musikk"

Sterke opplevelser i Bangladesh

Read article "Sterke opplevelser i Bangladesh"

Skal fortelle flere om Like Mye Verdt

Influenser Jennie Sofie reiser til Bangladesh sammen med Normisjon!

Read article "Skal fortelle flere om Like Mye Verdt"