Håp gjennom utdanning i Bangladesh

Utdanning til barn og unge er pekt på å være det viktigste vi kan gjøre for å bekjempe fattigdom og gi mer like muligheter til alle.

Utdanning gir ringvirkninger i økt levekår i storfamilien og kan utgjøre en forskjell i lokalsamfunnet. Normisjon sitt arbeid under håp gjennom utdanning sikter på å gi tilgang til utdanning av god kvalitet – for alle.

Utdanning har lenge vært en viktig del av vårt arbeid i Bangladesh og vil fortsette å være det. I 2020 var det kun 65 % som fullførte 10. skoletrinn i Bangladesh. Andelen barn som har tilgang på god skole er synlig mindre for dem som tilhører en del av minoritetsbefolkningen.

Det ønsker vi å gjøre noe med!

I nordøst-Bangladesh, i Sylhetregionen, bidrar vi i dag til 17 skoler med totalt rundt 800 elever fra 1-5e klasse. Disse ligger i områder der barna ellers ikke har tilgang til skole, 5 av dem ligger i te-hager hvor denne problematikken er særlig utfordrende.

Normisjon støtter også flere internat der det sammen bor rundt 150 barn som ellers ikke hadde hatt mulighet til å fortsette i 5-10klasse. Her får barna et trygt sted å bo og gis et kristent felleskap under utdanningsløpet. Med vår støtte drives dette arbeidet i samarbeid mellom Sylhet Prebyterianske Synoden og Normisjon Bangladesh.

Normisjon Bangladesh fordeler også stipend til ungdommer i samarbeidskirkene (SPS, BNELC, ECC) som tar høyere utdanning.

Prosjektnummer: 322002

Gi en gave til dette prosjektet: 

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.

Nyheter fra prosjektet

Ingen trodde at Joy kom til å klare å gå på skole

Ordene til Joy Tujo flyter ikke på samme måte som klassekameratene. Å finne de riktige ordene tar lengre tid. Slik har det vært så lenge han kan huske.

Read article "Nå har Joy (15) fullført 5.klasse"

Reiser fra byene

Når faren er hjemme vet Gloria og familien at de kommer til å gå sultne den dagen. De fattigste strever for å overleve med følgene av koronapandemien i Bangladesh.

Read article "Gloria (17) drømmer om å jobbe med musikk"

Sterke opplevelser i Bangladesh

Read article "Sterke opplevelser i Bangladesh"