Håp gjennom utdanning i Nepal

Utdanning er en av de beste måtene å løfte mennesker og familier ut av fattigdom. For oss er det viktig, å ikke bare gi en utdanning, men også verdier, forståelse og kvalitet som former barn og unge til å sette preg på det samfunnet de vokser opp i.

Elim Kids Academy skiller seg fra mange andre skoler i Nepal. Lek, aktivitet og trivsel er en viktig del av skolehverdagen fordi det er en viktig forutsetning for god læring. Hvert enkelt barn skal ses og hjelpes til å finne sitt potensial. Slik formes barna til å ta ansvar, både for seg selv og i samfunnet rundt seg.

Skolen er ledet av Rita Kabo som har skolebakgrunn fra bl.a. Danmark. Målgruppen er barn i middelklassen for slik å sikre også inntekter. Barna får god opplæring i nepali. De følger statlige læreplaner, men med en betydelig større satsing på engelskfaget. Skal en komme videre i opplæring, er kunnskapsnivået i engelsk helt avgjørende for veien videre til høyere utdanning. De faglige resultatene ved skolen er høye.

Givere i Normisjon har i mange år sikret at også de fra lavere samfunnslag får tilbud om en slik utdanning. Opp mot halvparten av barna på denne skolen har ikke foreldre som selv kan betale skolepengene. De er avhengig av hjelp utenfra.

Normisjon vil fortsette å bidra til at også barn fra barnehjem, innvandrere og fattige familier får plass på skolen. Det gjøres gjennom stipender til de som trenger det mest.

Elim Kids Academy i Kathmandu har en lang historie med Normisjon. Den relasjon styrkes gjennom et forpliktende samarbeid til det beste for barna.

Prosjektnummer: 326009

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.