Håp gjennom utdanning i Thailand

Vi har en drøm om å endre premissene for utdanning av barn og unge i Thailand. Gjennom denne drømmen hjelper vi flere ut av fattigdom! 

En sentral del av det å bygge et likeverdig samfunn er å sikre at alle får like muligheter til å gå på skole og ta utdanning. I dag er det dessverre ikke slik for barn og unge i Thailand. Faktisk viser forskning at unge jevnt over har lave skoleferdigheter og at det er store forskjeller på både kvaliteten i skolen og hvem som får gå på skole.

I dette prosjektet samarbeider vi med KFskolen og Nexus Christian Church, som er en livskraftig og innflytelsesrik menighet i Bangkok, hovedstaden i smilets land.

Sammen ønsker vi å synliggjøre Guds godhet gjennom å ta samfunnsansvar i Thailand. Det gjør vi gjennom å etablere en grunnskole i Bangkok. Skritt for skritt vil vi sikre barn en utdanning som bygger på gode verdier som kvalitet, kreativitet, godhet, tilgivelse og sannhet.

Nexus vil selv bære økonomien for skolen lokalt i Thailand, men vi skal stå sammen med dem og sikre at de får tilstrekkelig støtte fra norsk personell i oppstartstiden.

Selv om det bare er 0,7 prosent kristne i Thailand, ser vi at flere kommer til tro og at mange unge kristne ledere reiser seg – ledere som brenner for å se endring i både kirke og samfunnet sitt!

Ved å støtte dette prosjektet, er du med å gi barn og unge i Thailand en ny fremtid.

Prosjektnummer: 327003

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.