Jesus Til Alle

6500 folkegrupper i verden har under 2 % kristne. Normisjon drømmer om at alle skal bli kjent med Jesus. Vil du være med å gi evangeliet til de som ikke har hørt?

Gud er god og elsker alle mennesker. Uansett hvor de bor, hva de gjør, hvilke forhold de lever under, om det er en folkegruppe som har 90 % kristne eller 0 % kristne.

Normisjon ønsker å gå med de gode nyhetene til nye generasjoner og folkeslag.

Gjennom å støtte og bygge opp lokale kristne fellesskap, ønsker vi å bidra til levende menigheter med gode ledere. På denne måten vil vi gjøre Jesus Kristus kjent for nye generasjoner og folkeslag.

Prosjektnummer: 300004

Gi en gave