Misjon i Europa

Gjennom korttidsteam og en misjonærfamilie fra Norkirken Bergen har Normisjon siden 2011 bidratt med å dele evangeliet i Tsjekkia. Fra 2022 intensiverer vi dette arbeidet.  

Flere hundre norske og tsjekkiske ungdommer har deltatt på teamturer de siste årene. De sitter igjen med verdifull erfaring og inspirasjon. Menighetene de er en del av mangler ofte disse erfaringene. Et viktig steg de neste årene blir derfor lærefellesskap og andre tiltak der hele menigheter utfordres til å drive med misjon. 

I tillegg vil det jobbes langsiktig og strategisk med mål om flere og mer regelmessige korttidsteam til Tsjekkia, men også fra Tsjekkia til Norge. Oppfølgingsarbeidet skal styrkes – både av de lokale menighetene, nye kristne og teammedlemmer.  

Vi ønsker også å se nye Nabolagsteam etablert. Langtidsteam av teltmakere som bevisst flytter inn i et nabolag eller en bydel for å være Jesu hender og føtter, gjerne en blanding av tsjekkiske og norske kristne. Jesus har kalt oss til å være et vitne for han der vi bor. Noen ganger må vi kanskje flytte på oss for å nå en ny bydel eller et nytt sted. 

Gi en gave til dette prosjektet:

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.