Misjon i Europa

Gjennom korttidsteam og en misjonærfamilie fra Norkirken Bergen har Normisjon siden 2011 bidratt med å dele evangeliet i Tsjekkia. Fra 2022 intensiverer vi dette arbeidet.  

Flere hundre norske og tsjekkiske ungdommer har deltatt på teamturer de siste årene. De sitter igjen med verdifull erfaring og inspirasjon. Menighetene de er en del av mangler ofte disse erfaringene. Et viktig steg de neste årene blir derfor lærefellesskap og andre tiltak der hele menigheter utfordres til å drive med misjon. 

I tillegg vil det jobbes langsiktig og strategisk med mål om flere og mer regelmessige korttidsteam til Tsjekkia, men også fra Tsjekkia til Norge. Oppfølgingsarbeidet skal styrkes – både av de lokale menighetene, nye kristne og teammedlemmer.  

Vi ønsker også å se nye Nabolagsteam etablert. Langtidsteam av teltmakere som bevisst flytter inn i et nabolag eller en bydel for å være Jesu hender og føtter, gjerne en blanding av tsjekkiske og norske kristne. Jesus har kalt oss til å være et vitne for han der vi bor. Noen ganger må vi kanskje flytte på oss for å nå en ny bydel eller et nytt sted. 

Gi en gave til dette prosjektet:

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.

Nyheter fra prosjektet

Arbeidet i Aserbajdsjan endres

Gjennom mer enn 25 år har vi satt merkbare spor i samfunnet, i familier og hos enkeltmennesker. Nå går arbeidet og engasjementet over i en ny fase

Read article "Aserbajdsjan blir vennskapsland  "

En 11-årings stemme i en lukket region

I et innslag fra det kristne tv-selskapet SAT-7 forteller Leen Abou Jaoude sin historie.

Read article "Brukte stemmen sin for første gang"

I Afrika for første gang

Normisjons nye ettåringer i Senegal forteller om de første inntrykkene på et nytt kontinent.

Read article "I Afrika for første gang"