Misjonale kirker i Asia

Normisjon ønsker å stå sammen med menigheter og kristne som opplever forfølgelse for sin tro. Dette gjør vi på flere ulike måter. 

I mange land i verden er det en voksende nasjonalisme, der religiøs identitet blir definerende for nasjonal identitet. Det påvirker hvordan man ser på kristne og kirkene som fort kan representere noe vestlig og fremmed til tross for at enkelte kirker kan være flere hundre år gamle.

Dette følges opp med antikonverteringslover og diskriminering av kristne i enkelte lokalsamfunnet.  

Normisjon leter etter veier for å støtte menigheter og kristne som opplever dette. Det gjør vi også gjennom å støtte pionermisjon og arbeid inn mot unådde folkeslag som springer ut fra det engasjementet som lokale kristne viser.

I dette samspillet mellom gamle kirker og pionermisjon driver Normisjon også en ressursenhet i regionen med verktøy som Agenda 1, ledertrening, stewardship og bønnearbeid.

Gjennom Agenda 1 arbeidet ser vi at menigheter og kirker settes i bevegelse for å bli misjonale kirker og menigheter. Dette gjøres gjennom læringsfellesskap der menigheter på tvers av ulike kirkesamfunn kommer sammen. Slik formes også enkeltmennesker til å leve misjonale liv. Gjennom ledertrening formes neste generasjon med kirkeledere og gjennom stewartship-programmer ønsker vi å se større lokal bærekraft. At trenger å bæres frem i bønn og overgivelse.    

Prosjektnummer: 324001

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.