Misjonale kirker i Thailand

I Thailand er under én prosent av befolkningen kristne. Vår drøm, som allerede er i ferd med å bli virkelighet, er å se enkeltmennesker og menigheter grunnfestet i sin identitet i Kristus og bli utrustet til et misjonalt liv. 

IMI-kirkens engasjement i Thailand strekker seg et drøyt tiår tilbake i tid. Samarbeidet med Det Norske Misjonsselskap (NMS) og Den evangelisk-lutherske kirken i Thailand har gitt opphav til stiftelsen Thailand Christian Network (TCN). TCN er i dag en uavhengig og tverrkirkelig stiftelse med både lokale medarbeidere og norske misjonærer/volontører knyttet til IMI Internasjonal. 

Stiftelsen etablerer ikke egne kirker, men jobber sammen med lokale menigheter gjennom sitt nettverk. Arbeidet forankres gjennom ulike læringsfellesskap i Agenda 1 og forvaltes videre gjennom Impuls-konferanser, bofellesskap kalt disippelhus og pastornettverk.

Gaver kan gis til: IMI-kirken på konto 3000.34.00030 og merkes «Gaver til TCN via Normisjon» 

 

Nyheter fra prosjektet

Opplevde vekkelse i Kambodsja

Fikk bevitne at mange kom til tro på Jesus i Sørøst-Asia. – Utrolig inspirerende, sier Kjetil Vestel Haga.

Read article "Vekkelse i Kambodsja"