Samfunnsutvikling i Bangladesh

Urfolk presses til å pantsette sine jordeiendommer og kvinner opplever diskriminering. Normisjon ønsker å utjevne de store sosiale og økonomiske forskjellene og bekjempe urettferdighet.

Normisjon støtter Northern Development Foundation (NDF) som arbeider for å redusere ”landgrabbing” (tyveri av eiendom av sterke aktører) og sosial undertrykkelse av minoritetsgrupper. De fremmer og kompetanseutvikling og etablering av inntektskapende arbeid. NDF jobber kontinuerlig for å styrke urfolk, som santalene.

I tillegg jobber Normisjon gjennom organisasjonen SanCred som mobiliserer lokalbefolkningen gjennom selvhjelpsgrupper og jobber for å sikre tilgang til eksisterende offentlige tjenester for lokalbefolkningen. Selvhjelpsgruppene jobber målrettet for forandring og bedre levekår, gjennom blant annet inntektsbringede arbeid, likestilling, menneskerettigheter, sosial urettferdighet og bekjempelse av barneekteskap og kjønnsbasert vold.

Prosjektet er delfinanisert av Norad.

Årlig budsjett: kr. 363 758   Prosjektnummer: 302026

GI EN GAVE