Samfunnsutvikling i Bangladesh

Urfolk presses til å pantsette sine jordeiendommer og kvinner opplever diskriminering. Normisjon ønsker å utjevne de store sosiale og økonomiske forskjellene og bekjempe urettferdighet.

Normisjon støtter Northern Development Foundation (NDF) som arbeider for å redusere ”landgrabbing” (tyveri av eiendom av sterke aktører) og sosial undertrykkelse av minoritetsgrupper. De fremmer kompetanseutvikling og etablering av inntektsskapende arbeid. NDF jobber kontinuerlig for å styrke urfolk, som santalene.

Prosjektet er delfinanisert av Norad.

Prosjektnummer: 302026

GI EN GAVE