SAT-7

Befolkningen i Midtøsten og Nord-Afrika har få muligheter til å leve ut en tro på Jesus. Mange som blir troende opplever undertrykkelse, diskriminering og utestengelse fra familien dersom de endrer tro. 

TV-kanalen SAT-7  kringkaster budskapet om Jesus Kristus på en positiv måte i Midtøsten,Tyrkia og Nord-Afrika. De fleste programmene er produsert av folk fra regionen og det gjør at budskapet lettere når frem. SAT-7 er viktig for å støtte de troende. Gjennom kanalen får de bibelundervisning og hverdagsprogrammer der Jesu etikk og tenkning er en naturlig del av programmet.

SAT-7 har ca. 15 millioner seere fordelt på fire kanaler, blant annet en barnekanal som er veldig populær på grunn av sitt ikke-voldelige innhold. SAT-7 er ikke parti-politiske og de omfatter alle kristne menigheter og har også bidratt til en større enhet blant de kristne minoritetene og nye troende i Midtøsten og Nord-Afrika.

Normisjon støtter blant annet sendingene på SAT-7 som er rettet inn mot folket i Iran. Her er det mange nye troende som ikke har noe annet sted å få undervisning fra. Du kan være med å utvikle sendingene slik at de når enda flere.

Årlig budsjett: kr. 275 000       Prosjektnummer: 307000

Gi en gave