Teologiutdannelse i Ecuador

Se for deg at Den norske kirke var knapt 50 år og at menighetsfakultet bare var få år gammelt, samt at staten ikke hadde råd til å støtte teologistudentene. Dette er tilfellet for Ecuadors lutherske kirke i dag. Derfor satser Normisjon på ledertrening og teologiutdanning i dette landet. 

I 2002 var vi med å etablere den eneste lutherske teologiutdanningen i landet, Instituto Biblico Luterano Ecuatoriano (IBLE). Ut fra basen i Guyaquil springer disippelskolen Nehemja som jobber tett med de lokale kirkene i den spansktalende Iglesia Evangelica con Confeción Luterana de Ecuador (IECLE).

Urfolk-kirken IELIE driver et tilsvarende disippeltreningsprogram, Diosmanta huillacuna, med opplæring og praksis innenfor ulike tjenester. I begge kirkene tilbys også et kurs i bibelfag. Målet er å utruste nye ledere.

IBLE deler også ut stipend til teologistudenter fra de to nasjonale kirkene, ved det lutherske teologiske instituttet i Arequipa, Peru . Gjennom Bibelinstituttet ønsker vi å fortsette å bygge levende og misjonale menigheter med godt lederskap. Studenter kan også få stipend til teologiutdannelse ved Setela, det lutherske telologiske instituttet i Arequipa, Peru.

Studenter kan også få stipend til teologiutdannelse ved Setela, det lutherske telologiske instituttet i Arequipa, Peru.

Prosjektnummer: 502008

Gi en gave