Trygg Barndom i Aserbajdsjan

Å bidra til å gi fremtid og håp til aserbajdsjanske barn og unge er en viktig satsing for oss, og i dette prosjektet blir denne satsingen virkelighet! 

Nå jobber vi mot å etablere et familiesenter i Aserbajdsjan hvor vi ønsker å styrke foreldre i foreldrerollen. Et av programmene som skal settes i gang er ICDP (international child development program). Her vil foreldre blant annet få tilbud om opplæring og veiledningssamtaler.

Senteret er grunnlagt på kristne verdier og vil ha kompetente ressurser som vil være tilgjengelig for familier som ønsker hjelp.

Prosjektnummer: 321006

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.