Trygg barndom i Bangladesh

Kvinne som holder en baby

Når barn opplever trauma og manglende omsorg i familien kan dette sette spor som gir negative ringvirkninger for resten av livet.

Det er ikke en selvfølge at mor og far selv har hatt gode rollemodeller og noen ganger trenger man hjelp til å bryte en ond sirkel. Gjennom utviklingsprosjektet Trygg barndom (Healthy Childhood Development Program) bidrar vi til det.

Våre samarbeidsorganisasjoner deler visjonen om å bryte negative spiraler av trauma og manglende omsorg i familier. Gjennom prosjektet Trygg Barndom gis disse organisasjonene et godt verktøy for å veilede foreldre til å gi god omsorg til barna sine. Trygg barndom bidrar til utvikling i samarbeidsorganisasjonene i ICDP (International Child Development Program) med et norskutviklet foreldreveiledningsprogram, som i dag er brukt over store deler av verden. 

Målgruppen for arbeidet er foreldre som har vært gjennom og opplever ekstremt vanskelige livssituasjoner. Dette er gjerne kvinner som har vært utsatt for menneskehandel, som bor i bordell og er utsatt for prostitusjon eller foreldre som jobber 12 timers-dager i klesindustrien.  

I løpet av 2021 – 2023 når vi 1500 omsorgspersoner gjennom våre samarbeidspartnere. Dette er ulike organisasjoner og institusjoner som jobber direkte med relasjonen mellom barn og foreldre. Dette er for eksempel Basha (senter for kvinner som er utsatt for menneskehandel eller trenger et tilfluktssted, Salvation Army og LAMB (sykehus der ICDP brukes i foreldregrupper). Målet er at i løpet av 2021-2023 utdannes 170 lærere, helsearbeidere og sosialarbeidere i ICDP slik at disse kan bli en forvandlende kraft i sitt lokale miljø. Trygg barndom trener også barneskolelærere i ICDP for å bedre kunne møte barna i skolehverdagen. 

Prosjektet er et NORAD finansiert prosjekt, der Normisjon bidrar med egne midler. 

Prosjektnummer: 322005

Gi en gave til dette prosjektet: 

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.

Nyheter fra prosjektet

Jentebarnet som ikke ble friskt

På Basha ansettes kvinner som har levd store deler av livet sitt på gaten, i fangenskap eller ekstrem fattigdom. Mange av dem kommer fra dysfunksjonelle hjem, og noen har aldri hatt et hjem.

Read article "Jentebarnet som ikke ble friskt"