Trygg barndom i Bangladesh

Når barn opplever trauma og manglende omsorg i familien kan dette sette spor som gir negative ringvirkninger for resten av livet. God omsorg er avgjørende for barnas utvikling. 

Det er ikke en selvfølge at mor og far selv har opplevd god omsorg når de vokste ut, det er heller ikke sikkert at de har andre rollemodeller for god omsorg. Vi viderefører gjerne den typen av omsorg som vi selv har opplevd, noen trenger å bryte en ond sirkel. Gjennom Trygg barndom som bruker foreldreveiledningsprogrammet ICDP (International Childhood Development Programme) bidrar vi til å bryte slike sirkler.

Trygg Barndom i Bangladesh har koblet samarbeidsorganisasjoner til seg, dette er organisasjoner som deler vår visjon om Trygg Barndom også for barn i familier som står i ulike former av sårbare livssituasjoner.

Samarbeidsorganisasjonene har ulikt arbeid, noen med kvinner som har vært utsatt for menneskehandel, kvinner som bor i bordell (sammen med barna sine), foreldre som jobber 12timers dager i klesindustrin, marginaliserte etnisiteter og annet. I dag har Trygg barndom 7 samarbeidsorganisasjoner, Basha, Frelsesarmen og sykehuset LAMB er tre av disse. ICDP er nyttig der det finnes barn og unge, det betyr at Trygg barndom også blant annet inkluderer barneskolelærerne som Normisjon støtter i Sylhet-regionen og med søndagsskolelærerne i Dinajpur-regionen.

I løpet av 2021-2023 når vi 1500 omsorgsgivere gjennom samarbeidsorganisasjonene. Det er mange barn som opplever god omsorg etter att foreldrene, lærerne og søndagsskolelærerne deres har deltatt i et ICDP-læringsfelleskap.

Prosjektet er et NORAD-finansiert prosjekt, der Normisjon bidrar med egne midler.

Prosjektnummer: 322005

Gi en gave til dette prosjektet: 

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.

Nyheter fra prosjektet

Jentebarnet som ikke ble friskt

På Basha ansettes kvinner som har levd store deler av livet sitt på gaten, i fangenskap eller ekstrem fattigdom. Mange av dem kommer fra dysfunksjonelle hjem, og noen har aldri hatt et hjem.

Read article "Jentebarnet som ikke ble friskt"