Ut Av Fattigdom

767 millioner lever i ekstrem fattigdom (under 1,9 USD/dagen). Enda flere er rammet av relativ fattigdom. FN har gjort «Ingen fattigdom» til sitt første globale mål innen 2030. Gjennom Normisjons arbeid kan du bidra til det!

Vi tror vi er kalt til å forvalte det vi har på en god måte. I det innebærer fordeling av goder og å bidra til å bekjempe urettferdighet.

Normisjon jobber systematisk med å hjelpe folk til selvhjelp gjennom utdanning, jobbtrening, rettighetsarbeid og holdingsskapende arbeid.

Prosjektnummer: 300006

Gi en gave