Ut Av Fattigdom

767 millioner lever i ekstrem fattigdom (under 1,9 USD/dagen). Enda flere er rammet av relativ fattigdom. FN har gjort «Ingen fattigdom» til sitt første globale mål innen 2030. Gjennom Normisjons arbeid kan du bidra til det!

Vi tror vi er kalt til å forvalte det vi har på en god måte. I det innebærer fordeling av goder og å bidra til å bekjempe urettferdighet.

Normisjon jobber systematisk med å hjelpe folk til selvhjelp gjennom utdanning, jobbtrening, rettighetsarbeid og holdingsskapende arbeid.

Gi en gave

Siste nytt fra prosjektet

Aksjon mot fattigdom

Onsdag 5. desember sparker Normisjon i gang sin aller første TV-aksjon – direkte på internett! Normisjons aller første TV-aksjon blir å se på tv.normisjon.no og på Normisjons Facebook-side fra klokka 19.30 onsdag 5. desember.

Read article "Aksjon mot fattigdom"

Land og støv

På en betongplattform midt i en landsby er menn og kvinner samlet for å diskutere et viktig tema – deres landrettigheter. Sammen har de bestemt at de skal kjempe lovens vei for ikke å måtte leie bort sitt land til steinknuseverk.

Read article "Land og støv"

Moderne slaveri må settes på dagsorden

Det er en tankevekker at mennesker lever under slike forhold selv i vårt land der vi har økonomisk kapasitet til å ta vare på alle, skriver kommunikasjonsrådgiver i Digni Miriam Ekelund i en kronikk som bruker Normisjons steinknuserprosjekt i India som eksempel. 

Read article "Moderne slaveri må settes på dagsorden"