Ut Av Fattigdom

767 millioner lever i ekstrem fattigdom (under 1,9 USD/dagen). Enda flere er rammet av relativ fattigdom. FN har gjort «Ingen fattigdom» til sitt første globale mål innen 2030. Gjennom Normisjons arbeid kan du bidra til det!

Vi tror vi er kalt til å forvalte det vi har på en god måte. I det innebærer fordeling av goder og å bidra til å bekjempe urettferdighet.

Normisjon jobber systematisk med å hjelpe folk til selvhjelp gjennom utdanning, jobbtrening, rettighetsarbeid og holdingsskapende arbeid.

Prosjektnummer: 300006

Gi en gave

Siste nytt fra prosjektet

Okhaldhunga Times februar 2019

Bli med inn hit til Okhaldhunga igjen. Her kan du lese siste nytt, som er at vi har fått en ekte tannlege! Videre kan et stygt armbrudd åpne verden for en liten jente, og Julestjerneklubben går sammen med politiet og blir sterkere enn noensinne.

Read article "Okhaldhunga Times februar 2019"

En god start

Et godt utgangspunkt for skolegang er viktig, og ICC, Normisjons samarbeidspartner i Kambodsja, satser blant annet på drift av førskoler i utkantstrøk.

Read article "En god start"

Stadig bedre levekår

Northern Development Foundation i Bangladesh jobber med urfolk og andre utsatte grupper for å bidra til bedre levekår gjennom lokal organisering.

Read article "Stadig bedre levekår"