Ut Av Fattigdom

767 millioner lever i ekstrem fattigdom (under 1,9 USD/dagen). Enda flere er rammet av relativ fattigdom. FN har gjort «Ingen fattigdom» til sitt første globale mål innen 2030. Gjennom Normisjons arbeid kan du bidra til det!

Vi tror vi er kalt til å forvalte det vi har på en god måte. I det innebærer fordeling av goder og å bidra til å bekjempe urettferdighet.

Normisjon jobber systematisk med å hjelpe folk til selvhjelp gjennom utdanning, jobbtrening, rettighetsarbeid og holdingsskapende arbeid.

Prosjektnummer: 300006

Gi en gave

Siste nytt fra prosjektet

Finnes det en fremtid i Mali?

I Oussoubidiagna i Mali drømmer de fleste unge menn om et «eventyr» i Europa. De legger ut på en farefull ferd over Middelhavet i håp om å finne arbeid og skape endring for familien hjemme. Svært få når frem.

Read article "Finnes det en fremtid i Mali?"

Dører åpnes i Bhutan

Normisjon støtter et nytt prosjekt i Bhutan, drevet av ildsjeler med bakgrunn i landet. Håpet er å ha en konkret innvirkning på psykisk helse i landet.

Read article "Dører åpnes i Bhutan"

Nye moglegheiter i Tambo

På reportasjetur til Tambo-skulen møter vi rektor med ein stor papirbunke i handa. Han er på veg for å levere søknad om å opprette ny studielinje på vidaregåande.

Read article "Nye moglegheiter i Tambo"