Redder drift for sykehusene i Nepal

Norad innvilger nærmere fem millioner kroner til Normisjons partner, United Mission to Nepal (UMN), for drift av sykehusene som utfordres av koronapandemien.

Gutt på operasjonssal på Okhaldhunga sykehus i Nepal. Foto: Camilla Gullbrekken.
Publisert: 06.11.2020

– Det oppleves veldig stort å få lov til å være med å redde sykehusene og sikre drift i en så krevende tid, forteller misjon- og prosjektrådgiver, Marianne Næss Norheim.

I mange år har Normisjon vært en sentral støttespiller til UMN og Okhaldhunga sykehus. Det er derfor med stor glede at vi nå får mulighet til å hjelpe sykehusene midt i en krevende pandemi. 

– Dette er sykehus som tar imot alle og som har støtteordninger for de aller fattigste slik at sykehusregningen blir betalt. Donasjonen fra Norad dekker budsjett-gapet som sykehusene utfordres av nå. Dette gir dem det pusterommet de trenger for å kunne fortsette driften. 

På Okhaldhunga sykehus og Tansen sykehus, som er de to misjonssykehusene UMN driver i Nepal, ser de nå en spesiell tydelig trend. Når flere koronapasienter blir innlagt på sykehuset, så går antallet dagsbesøkende pasienter ned.

Støtten fra Norad sikrer blant annet at UMN ikke må permittere ansatte på de to sykehusene og bidrar til å dekke driften fra september til desember i år.

Det betyr at alt i fra 90-600 koronapasienter, og nærmere 40.000 andre pasienter, kan få sykehusbehandling i denne perioden.

– Dette er sykehus som er tett på lokalbefolkningen og som betyr veldig mye for mange, særlig sårbare og fattige grupper. Misjonssykehusene er også viktige fordi de tar imot alle og bekjemper ulike stigma. Blant annet får barn under tolv kg gratis behandling, sier Norheim. 

Sykehusene betjener tilsammen en befolkning på 500 000 mennesker, mange i landlige områder med disse som eneste sykehus i mils omkrets. 

Her ligger sykehuset i Okhaldhunga. Bare 8 mil fra Mount Everest. Foto: Camilla Gullbrekken.

I Nepal drives mange sykehus på privat praksis, og av frykt for å miste andre pasienter er flere svært restriktive til å motta koronasyke pasienter. Misjonssykehusene spiller derfor en viktig rolle som en del av responsen mot pandemiutbruddet.

Myndighetenes nedstenging og reiserestriksjoner gjør at flere i lokalbefolkningen sliter med å få tilgang til sykehus, og flere har holdt seg borte fra sykehus i frykt for å pådra seg koronasmitte. I september ble det registrert over 40.000 smittetilfeller av koronaviruset i Nepal.

Misjonssykehusene spiller også en viktig rolle for de andre lokale sykehusene, da mange pasienter overføres til misjonssykehusene for ulike krevende operasjoner. 

– Dette er et enormt stort bønnesvar, sa leder for United Mission to Nepal, Joel Hafvenstein, da innvilgningen kom. 

Pengene vil utgjøre en stor forskjell, påpeker Norheim. 

– Pandemien er først og fremst en helsekrise. Noe av det viktigste vi kan stille opp med er sykehus som kan behandle pasienter. I Nepal er misjonssykehusene veldig viktige for mange, og denne donasjonen har stor betydning for at de kan opprettholde tilbudet også til våren og videre fremover.