Rekordmange elever på bibelskolen i Mali

Fire av elevene er kvinner. Det er spennende å se at de våger å stå opp og ta en plass i menigheten og i familiene.

Vi var svært spente på hvor mange elever vi kom til å få på skolen denne gangen. Til tross for svært forskjellige nivå er det nå en flott gjeng som er med. 

Blogg fra våre utsendinger: Therese i Mali – Publisert: 27.01.22

Normisjon sin bibelskole i Mali hadde oppstart den 7. januar. Vi var kjempespente. På et tidspunkt hadde vi 24 navn på mulige elver, men de falt av lasset en etter en. Kom vi til å ha elever i det hele tatt? Det kom 10 elever. Det er en flott gjeng. Og det virker som om de har en god tone seg imellom, selv om det er et stort sprik i nivået. 

Av de ti, kan fem lese og skrive godt. En har til og med universitetsutdannelse! Fem er ikke så trygge på bokstaver. To av dem ser ikke opp ned på en bok, men det er god stemning og en iver etter å lære hos dem alle sammen. 

Samarbeid
Normisjon driver bibelskolen i samarbeid med den nasjonale lutherske kirken og en luthersk misjonsorganisasjon fra Kamerun. Skolen drives av et styre med representanter fra Norge, Kamerun og Mali. Det gjør at vi får ulike vinklinger på vanskelige saker, og kanskje kan vi finne bedre løsninger enn om en gruppe skulle løst det alene. 

Elevene går på bibelskole fire måneder i året i tre år. Resten av året har de praksis i lokalmenighetene sine. I april i fjor var et kull ferdig med sine tre år. Flere av dem er allerede aktive ledere i sine menigheter. Noen har også gått inn som ledere i nyplantede kirker. Det er flott å se at de har fått med seg kunnskaper og erfaring som de kan bruke til å styrke kirken. 

Elevene går på bibelskole fire måneder i året i tre år. Resten av året har de praksis i lokalmenighetene sine.

Ulike nivåer
For rektor og lærerne som kommer for å undervise på bibelskolen er den største utfordringen den store forskjellen i nivået på elevene. Den yngste er 20 år og den eldste er over 50. Noen kan alle bibelhistoriene og tolkningene av dem på rams. Andre er litt overrasket over å høre at det var 12 stammer i Israel. Det er ganske krevende å legge undervisningen slik at alle forstår hva som blir forklart, og ingen begynner å kjede seg over det opplagte. 

For Makan er dette et ønske han har hatt lenge, og endelig har det gått i oppfyllelse. Han kommer fra en familie der alle brødrene ble sendt på koranskole og ikke på fransk skole.

For noen år siden ble en av brødrene kristen. Makan hørte det broren fortalte. Da Jesus helbredet ham for en sykdom han hadde slitt med lenge, bestemte han seg for å bli kristen. Egentlig ville han begynne på bibelskolen for tre år siden, men menigheten ville ikke sende en som ikke kunne lese og skrive. Nå har broren lært ham å lese kasonké. Han synes fremdeles det er vanskelig å lese på bambara, og det er vanskelig å skrive bokstaver. Siden halve klassen strever med lesing og skriving, har rektor satt opp ekstra alfabetiseringstimer på ettermiddagen. Makan sitt mål er å kunne lese og skrive flytende på bambara i løpet av dette første skoleåret. 

Kvinner står opp 
I år er fire av elevene kvinner. Det er damer med bein i nesa, som ikke er redde for å ta ordet i klassen og si hva de mener. Det er spennende å se at de våger å stå opp og ta en plass i menigheten og i familiene. En av dem, Banjo, har vært kristen i mange år. Hun er en av de driftige kvinnene i lokalmenigheten. Under avslutningen på forrige skoleår ble det snakket mye om en av damene i menigheten som nettopp var gått bort. Hvem kan stå opp og fylle hennes plass? Da tok hun valget om å begynne på bibelskolen.


Vær gjerne med å be for Therese og resten av teamet vårt i Mali. Be også for sikkerhetssituasjonen i landet og alle menneskene de er i kontakt med gjennom arbeidet.