Sammenkoble

Vi kobler sammen visjoner, mål, avdelinger, enheter, behov og ressurser.

Bibelvers: 1. Kor 12,27

«For likesom legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer er ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus. For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, treller eller frie. Og vi har alle fått én Ånd å drikke. Legemet er jo heller ikke ett lem, men mange. Om foten skulle si: Fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til legemet! – så hører den like fullt med til legemet. Om øret skulle si: Fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til legemet! – så hører det like fullt med til legemet. Dersom hele legemet var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det da av luktesansen? Men nå satte Gud lemmene, hvert enkelt av dem, på legemet, slik som han ville. Om de alle var ett lem, hvor ble det da av legemet? Men nå er det mange lemmer, men ett legeme. Øyet kan ikke si til hånden: Jeg trenger deg ikke! – eller hodet til føttene: Jeg har ikke bruk for dere! Men tvert imot: De lemmer på legemet som synes å være de svakeste, de er nødvendige. De lemmer som vi synes er mindre ære verd, dem kler vi med desto større ære, og dem som vi blyges ved, kler vi med desto større bluferdighet. Våre edlere lemmer trenger ikke til dette. Men Gud satte legemet slik sammen at han ga det ringeste størst ære, for at det ikke skal være splittelse i legemet, men lemmene ha samme omsorg for hverandre. Om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Og om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med. Dere er Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer.»

Definisjon: Kople sammen ulike virkegreiner for å øke tilgangen til ressurser, stimulere til samhandling og synergieffekter for bedre å oppnå våre mål.

Hva skal sammenkoples:
• Skole og øvrig virksomhet
• Menighet og internasjonalt arbeid
• Acta og Normisjon
• Enkeltstående programmer og ressurser

• Regionale enheter
• Lokale fellesskap og emigranter

Normisjon i 2030:

  • Alle menigheter og skoler i Normisjon deltar og bidrar i vårt internasjonale misjonsarbeid.
  • Vi søker alltid samarbeid med Acta der det er hensiktsmessig.
  • Samhandlingen mellom avdelinger og enheter i Normisjon har økt betraktelig.
  • Vi har omorganisert der det trengs for å tilpasse oss til dagens misjonsutfordringer.
  • Vi har styrket samarbeidet med strategisk viktige partnere internasjonalt.
  • Vi dyktiggjør stadig flere partnere internasjonalt for å sikre lokal bærekraft i misjon.