Har digitalisert flere misjonsblader

Både Santalen, For Fattig og Rik, Glimt og Agenda 3:16 finnes nå på nasjonalbibliotekets nettside.

Nå kan du lese Indremisjonsselskapets og Santalmisjonens blader på Nasjonalbibliotekets nettside.  

Tekst og foto: Arne Sæteren – publisert 12.0923 

Nasjonalbibilioteket har nå digitalisert flere årganger av misjonsbladene For Fattig og Rik, Santalen og barnebladet Glimt.

I tillegg er også noen utgaver av Agenda 3:16, som ble opprettet etter fusjonen av de to organisasjonene, lagt ut på nettsiden.

Flere årganger av For Fattig og Rik, Indremisjonsselskapets hovedorgan, er nå digitalisert og lagt ut på Nasjonalbibliotekets nettside.

For Fattig og Rik var Indremisjonsselskapets hovedorgan og ble grunnlagt av pastor Honoratus Halling i 1848. Santalen, Santalmisjonens hovedorgan, ble etablert 35 år senere i 1883. Bladet ble grunnlagt av teologen og skolemannen , Bernhard Cathrinus Pauss, som var redaktør frem til sin død i 1907.  

Begge bladene ble gitt ut fram til opprettelsen av Normisjon i 2001.

Flere årganger av Santalen, Santalmisjonsns hovedorgan, er nå digitalisert og lagt ut på Nasjonalbibliotekets nettside.

Skiftet navn

Barnebladet Glimt ble startet i 1915 som Santalmisjonens barneblad. Senere ble navnet endret til Glimt fra India, så til bare Glimt, og til Nye Glimt da Indremisjonsselskapet ble medutgiver midt på 1970-tallet. I 1991 ble det slått sammen med barnebladet Kom og Se og det nye bladet fikk navnet Salto. 

Agenda 3:16 som ble grunnlagt da Normisjon ble etablert i 2001, er også digitalisert. Et e-magasin, fra januar 2021 og utover, kan leses på bladets nettside (krever abonnement).

Alle bladene ligger under fanen «TIDSSKRIFT» på Nasjonalbibliotekets nettside. 

Her kan du lese For Fattig og Rik

Her kan du lese Santalen 

Her kan lese Glimt 

Her kan du lese Agenda 3:16