Sentraliserer trossamfunn

Normisjon Agder sitt trossamfunn skal nå sentraliseres. Generalforsamlingen vedtok med overveldende flertall å opprette sentralt trossamfunnsregister.

Tekst: Normisjon – Foto: Inga Lill Nyvoll – Publisert: 12.01.24

Fredag er Normisjon samlet på generalforsamling i Stavanger. Den største debatten gjaldt opprettelse av trossamfunn.

– For noen i Normisjon er den teologiske utviklingen i Dnk viktig, men grunnen til at Landsstyret nå vil legge til rette for en sentral registreringsmulighet handler mer om sosiologi enn teologi. Utviklingen fra foreninger til menigheter viser dette, sier Kjetil Vestel Haga, generalsekretær i Normisjon.

Dette vedtaket fører ikke til at medlemmer i Normisjons menigheter nå blir registrert i et nytt trossamfunn. Men de som ønsker en registrering av sin tilhørighet får nå denne muligheten i Normisjon.

Flertallet stemte for å godkjenne landsstyrets innstilling. Den var følgende:

Generalforsamlingen godkjenner at det etableres en sentral ordning for trossamfunnsregistrering i Normisjon. Landsstyret bes opprette en enhet som kan registreres som trossamfunn i samsvar med trossamfunnslovgivningen. Normisjon region Agder anmodes om å gjøre vedtak på deres årsmøte om at trossamfunnsregistrerte medlemmer i Normisjon region Agder kan overføres til denne nye enheten.

Vil ivareta mangfoldet

Kjetil Vestel Haga påpeker at landsstyret ønsker å finne en god og samlende løsning som ivaretar mangfoldet i organisasjonen.

– Vi har fortsatt mange i Normisjon som føler sterk tilhørighet i både kirken og på bedehuset. Begge disse gruppene ønsker vi å ta vare på. I Normisjon er alle fullverdige medlemmer, uansett om de er med i et eventuelt Normisjon-trossamfunn eller ikke. 

Han legger til:

– En landsdekkende virksomhet trenger en landsdekkende ordning. Erfaringene med en trossamfunnsregistrering knyttet til en region har gitt oss erfaringene med dette.

Les mer om vedtaket på Normisjon.no