Setter menighetene i bevegelse

I Mali betyr det svært mye for kristne som står alene i troen å få komme til et fellesskap som Agenda 1.

Normisjon har brukt læringsfellesskapet Agenda 1 som et verktøy for å styrke samholdet mellom kirkene i Mali. Og Gud gir bønnesvar!

Tekst: Therese Glendrange – Foto: Gjermund Lygre – Publisert: 23.10.2023/ Ferskvare 3 2023

Agenda 1 setter menighetene i Mali i bevegelse. Og det fantastiske er at det fungerer både for store og små menigheter.

På en av de første Agenda 1 samlingene kom det en gruppe på tre personer. De var ikke flere i menigheten. Da de skulle sette seg et mål for de neste seks månedene skrev de: «Vi ønsker å få på plass en pastor. Hvis vi får en pastor, kan han lære oss mer om evangelisering.»

Et halvt år senere kom de tilbake for å gi rapport. Nei, de hadde ikke fått noen pastor, så de hadde dessverre ikke kunnet gjøre noe av det de hadde planlagt. De laget en ny seks måneders plan: «Hvis nabomenigheten (som er seks km unna) kommer på besøk, kan vi evangelisere.»

Et halvt år senere måtte de bare konstatere at nabomenigheten aldri hadde kommet på besøk, så de hadde ikke fått gjort noe.

Ny plan

Denne gangen satt de lenge før de laget en ny plan: «Vi tre skal samles hver søndag og be sammen. Vi vil også spørre naboene om de har bønneemner vi kan ta med.»

Da de kom tilbake neste gang var tonen en helt annen. De hadde opp- levd mye spennende i løpet av tiden som hadde gått. For det første hadde det blitt et større samhold mellom de tre kristne i landsbyen nå som de møttes jevnlig for å be. Og Gud hadde svart flere av bønnene deres. Nå visste folk i landsbyen at de ba, og muslimske naboer kom til dem med bønneemner. De var oppmuntret og styrket.

Alene som kristen

En annen som var med på disse samlingene vest i Mali, var en ung mann fra en sterk muslimsk folkegruppe. Han var nysgjerrig på og tiltrukket av historiene om Jesus. Men det var vanskelig å ta et valg. Han hadde aldri møtt noen kristne fra sin folkegruppe, og trodde han ville være den eneste.

Plutselig var han på en samling med flere voksne, kristne menn fra samme folkegruppe. De fortalte sin troshistorie, og om de utfordringene de hadde hatt.

Et halvt år senere var han med på neste Agenda 1- samling. Denne gangen bodde han på hemmelig adresse. Han hadde tatt steget ut og bekjent seg som kristen, men familien hadde først kastet ham ut og deretter forsøkt å tvinge ham tilbake til islam. Selv om livet var vanskelig, var han tydelig på at han ønsket å fortsette som kristen. Han var også den eneste kristne fra hans folkegruppe i den lokale kirken.

Gud gir fellesskap

Men Gud ser hva vi trenger. I Øst-Mali er det flere kristne fra denne mannens folkegruppe, selv om de ikke er mange der heller.

Mannen til en av ungdomslederne i Agenda 1 i Øst-Mali, fikk ny jobb vest i Mali. Familien måtte flytte, nettopp til byen hvor vår ensomme nye kristne venn bor. Plutselig har han en ny kristen familie som snakker samme språk og kjenner kulturen hans. Det er en velsignelse å høre til i et fellesskap. Og Gud er en Gud som har oversikt over sine barn og ser hva de trenger.