Livsforvandlende samtaler

Therese Andreassen er leder i Fermate – Ressurssenter for sjelesorg og veiledning.

I løpet av Fermates 15-årige historie har rundt 3000 mennesker gått til samtaler hos sjelesorgsenteret. For enkelte har samtalene vært livreddende

Tekst: Arne Sæteren – Foto: Kristina Thorängen – Publisert: 13.04.23

Therese Andreassen overtok som leder i Fermate, som i år fyller 15 år, i 2019, og kom fra en stilling i Normisjon, region Øst. 

– Jeg synes det er fantastisk å jobbe med dette, og det er dypt meningsfylt når vi ser at det lysner for mennesker som strever. Det er stort å få lov til å være Guds redskaper i slike viktige prosesser, sier Andreassen. 

Fikk tak i håpet

Andreassen forteller om «Silje», som egentlig heter noe annet, som ble utsatt for overgrep da hun var barn. I et tidligere intervju forteller hun hva det å gå til sjelesorg har betydd for henne.

– Da Silje gikk på ungdomsskolen hadde hun mistet alt håp, og hun ville ikke leve lenger. Så begynte hun å gå til samtaler hos en sjelesørger. Der var det rom for å snakke om det som var vondt og vanskelig, og om hvordan troen kunne gå opp i møte med livet. Det var mulighet for bønn og forbønn. Silje fortalte hvordan hun fikk hjelp til å sette ord på det vonde, samtidig som hun etter hvert også fikk tak i håpet, forteller Therese Andreassen.

– I dag er Silje voksen, og hun lever et godt liv. Når jeg spør henne om hva sjelesorgsamtale har betydd for henne, så sier hun at det reddet livet hennes, og den var viktig for at hun skulle bli bevart i troen.

«Silje» har ikke gått til samtale hos Fermate, men har blitt intervjuet av Therese Andreassen om sin opplevelse med sjelesorgsamtaler.

15 års drift

Fermate – Ressurssenter for sjelesorg og veiledning eies av Normisjon, og er delt opp i ulike avdelinger som driftes regionalt. Senteret ble startet av Sigmund Danielsen, mangeårig ansatt i Indremisjonsselskapet og Normisjon, i Oslo i 2008.

Senere er det etablert avdelinger i Østfold og Rogaland og på Møre og Sørlandet.

Vil hjelpe de med dårlig råd

De som søker hjelp hos Fermate må selv betale for samtalene, og Therese Andreassen medgir at det er en fremmed tanke i kirke og misjonskretser å måtte betale for sjelesorg.

– Vi er vant til at sjelesorg er gratis, og i en ideell verden burde det vært det. Men Fermate har også store utgifter som må dekkes, og det har blitt allment akseptert at disse samtalene ikke er gratis. Noen har også sagt at det er viktig for dem å få muligheten til å betale, forteller hun og fortsetter:

– Vi har imidlertid hatt en økonomisk samtalestøttepott for å kunne gi hjelp til mennesker som ikke kan betale. Mennesker som virkelig trenger hjelp, bør få hjelp selv om de har dårlig råd.

Andreassen forteller at denne potten finansieres med gaver, men at den nå er dessverre er tom.

Nå er vi avhengig av flere som gir en gave til samtalestøttepotten for å kunne opprettholde dette tilbudet, sier hun.

– Blir sett og hørt

Fermate-lederen understreker at medarbeiderne deres ikke driver terapi, men at senteret har rendyrket sjelesorg og veiledning som sin oppgave. 

– Vi stiller ikke diagnoser eller driver med målrettet behandling, og vi er ikke en akutt- eller førstelinjetjeneste. Dette avklarer vi når konfidenten tar kontakt eller i den første samtalen. Det kan hende at vedkommende trenger annen hjelp enn vi kan gi. Da anbefaler dem å søke hjelp hos lege eller psykolog, sier Andreassen.

– Mange opplever også at behovet for annen hjelp kan forsvinne etter samtaler med oss. Selv om vi ikke driver med målrettet terapi, ser vi likevel at samtalene for mange har en terapeutisk effekt. 

I samtalene blir klientene sett og hørt og får hjelp til å sette ord på følelser. De får hjelp til å finne en vei videre ut fra sitt ståsted. 

– Vår oppgave er ikke å prakke på dem våre synspunkter, men å gå sammen med dem, sier Therese Andreassen.

Omsorg for sjelen

Therese Andreassen er født og oppvokst i Sverige, men er nå bosatt sammen med sin familie i Oslo. Fra Sverige har hun med seg uttrykket «själavård». Det mener hun er mer dekkende for arbeidet Fermate driver. 

– Mange tenker at sjelesorg har med sorg å gjøre, sier Andreassen.

– Ordet stammer fra tyskens «Seelsorge» som betyr «omsorg for sjelen». Det handler om helheten, hvordan det er å være et menneske. Både tanker, følelser, ånd og kropp har plass, og omsorgen skjer gjennom lytting og samtale. Vi pleier å si at det er ikke noe som er for lite eller for stort å snakke med en sjelesørger om.

Selvbilde og gudsbilde

Mange av samtalene i Fermate dreier seg om klientenes eget selvbilde, forholdet til andre mennesker og gudsbildet. Hvordan er Gud i denne verden med krig og andre katastrofer, spørres det.

– For en del mennesker handler det om foreldrenes trosbilde, og gudsbildet deres er preget av forholdet til mor og far. Både gode og vonde ting fra oppveksten påvirker gudsbildet. Har de, eller har hatt en streng far, sitter mange med et bilde av en streng gud. Slike tanker trenger man ofte hjelp til å sortere og løsrive seg fra, forteller Therese Andreassen.

Flere under pandemien

Under pandemien økte antall samtaler i Fermate med 27 prosent. 

– Møtene med andre mennesker ble færre og flere følte på ensomhet. Da fikk det vonde og vanskelige i livet mer plass, forklarer Therese Andreassen.

Etter pandemien har antallet nye henvendelser gått noe ned, men det har ikke blitt færre timer med sjelesorg, bekrefter Andreassen.