Skal Nayan lide samme skjebne

Han er seks år og speider ut over det som en gang var grønne enger. Nå er det steinknuseverk der. Alle han kjenner jobber der. Mange er syke, og lønna er svært dårlig. Kvinnene blir diskriminert. Skal dette være fremtiden også for Nayan og søstrene hans?

Du kan endre Nayans liv. Normisjon sender barn og unge på skole og skaper alternative arbeidsplasser. Nabolandsbyen har fått hjelp av oss til å starte produksjon av syltet agurk. Andre har begynt med fiskeoppdrett. Kvinnene i landsbyen der Nayan bor har fått hjelp til å kreve likelønn ved steinknuseverket.

Vil du være med og sørge for at barn som Nayan får en god fremtid? Med din gave kan du spre håp i India

Gi en gave

 • Gi en gave med kort her
 • Benytt konto 1503 02 13537 og merk «Sommergaven 2018»
 • Vipps til 95999 (Normisjon India)
 • Send SMS med kodeord Håp til 2160 (200kr)

Fakta om Steinknuserverkene

 • Tilbyr mange arbeidsplasser
 • Helse og sikkerhet er ofte svært dårlig
 • Barnearbeid er vanlig
 • Arbeiderne har dårlige arbeidsvilkår og de fleste har verken arbeidskontrakter, ulykkesforsikring, sykepenger, fødselspermisjon eller pensjonsrettigheter
 • Er kjent for å utnytte kvinner på det groveste både fysisk og økonomisk
 • Har negative ringvirkninger for jordsmonn, grunnvann og skog

Hva gjør Normisjon?

 • Hjelper steinarbeiderne til å kreve egne rettigheter gjennom å organisere seg
 • Skaper alternative trygge arbeidsplasser som jordbruk, fiske, bambus-produkt-produksjon etc.
 • Driver holdningsskapende arbeid for å få flest mulig på skole
 • Tilbyr skole- og barnehageplasser
 • Tilbyr yrkesrettet utdanning
 • Miljøfokus: Treplanting som bedrer luft og jordsmonn i de støvtunge områdene