Skaper bedre fremtid

I ti år har Sancred Welfare Foundation jobbet målrettet med samfunnsutvikling i fire distrikter nord-øst i Bangladesh. Det har spesielt styrket kvinnenes stilling.

Tekst Sancred/Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Sancred

Det konkrete prosjektet har støttet opprettelsen av til sammen sytten såkalte «peoples organizations» i de fire distriktene. Målene har vært å sikre utvikling i lokalsamfunnene og å gi kvinner og andre marginaliserte grupper innflytelse på sine egne omgivelser. Disse organisasjonene er nå i ferd med å bli selvstendige.  

Medlemmene i organisasjonene har fått undervisning og opplæring i blant annet ulike landbruksteknikker, det har ført til høyere inntekter. Ni av ti husholdninger i områdene har nå mulighet til å spise tre måltider om dagen.

            Et annet område organisasjonene har jobbet med er tilgang til helsetjenester, og i løpet av prosjektperioden har tilgangen for lokalbefolkningen til helsetjenester, spesielt relatert til mødre-barn-helse, blitt bedre. Prosjektet har også lykkes i å oppfordre folk til å oppsøke medisinsk hjelp framfor tradisjonelle healere.

            Organisasjonsprosjektet har også ført til økt anerkjennelse for kvinners lederroller i lokalsamfunnet, og flere kvinner har tatt verv i lokalpolitikk. Det er påvist en forbedret menneskerettighetssituasjon i distriktene der organisasjonene har vært aktive. Vold i hjemmene er betydelig redusert, og organisasjonene arbeider med tiltak mot barneekteskap. I perioden 2012-2016 har over 130 barneekteskap blitt stoppet av folkeorganisasjonenes medlemmer, og organisasjonene har grepet inn mot nesten 100 tilfeller av familievold.        

Vi ber for:Lokalsamfunnene i Sancreds prosjekt

Gi en gave til Sancreds prosjekter her!

Teksten sto opprinnelig på trykk i Ferskvare 1/2018

Relatert innhold

Fra ingenting til alt

Read article "Fra ingenting til alt"

Bedre kompetanse

Vefa Mammedova og Nurana Khalilova arbeider både i Normisjons arbeid på barnehjemmet i Merdekan, men driver også Heyat Ressurssenter to dager i uka.

Read article "Bedre kompetanse"

Frukt som varer

«Dette skal du ha til tegn: Det første året skal dere spise korn som vokser av seg selv, andre året kornet som vokser av det igjen, men tredje året skal dere så og høste, plante vinmarker og spise frukten!» (Jesaja 37:30)

Read article "Frukt som varer"