Skaper bedre fremtid

I ti år har Sancred Welfare Foundation jobbet målrettet med samfunnsutvikling i fire distrikter nord-øst i Bangladesh. Det har spesielt styrket kvinnenes stilling.

Tekst Sancred/Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Sancred

Det konkrete prosjektet har støttet opprettelsen av til sammen sytten såkalte «peoples organizations» i de fire distriktene. Målene har vært å sikre utvikling i lokalsamfunnene og å gi kvinner og andre marginaliserte grupper innflytelse på sine egne omgivelser. Disse organisasjonene er nå i ferd med å bli selvstendige.  

Medlemmene i organisasjonene har fått undervisning og opplæring i blant annet ulike landbruksteknikker, det har ført til høyere inntekter. Ni av ti husholdninger i områdene har nå mulighet til å spise tre måltider om dagen.

            Et annet område organisasjonene har jobbet med er tilgang til helsetjenester, og i løpet av prosjektperioden har tilgangen for lokalbefolkningen til helsetjenester, spesielt relatert til mødre-barn-helse, blitt bedre. Prosjektet har også lykkes i å oppfordre folk til å oppsøke medisinsk hjelp framfor tradisjonelle healere.

            Organisasjonsprosjektet har også ført til økt anerkjennelse for kvinners lederroller i lokalsamfunnet, og flere kvinner har tatt verv i lokalpolitikk. Det er påvist en forbedret menneskerettighetssituasjon i distriktene der organisasjonene har vært aktive. Vold i hjemmene er betydelig redusert, og organisasjonene arbeider med tiltak mot barneekteskap. I perioden 2012-2016 har over 130 barneekteskap blitt stoppet av folkeorganisasjonenes medlemmer, og organisasjonene har grepet inn mot nesten 100 tilfeller av familievold.        

Vi ber for:Lokalsamfunnene i Sancreds prosjekt

Gi en gave til Sancreds prosjekter her!

Teksten sto opprinnelig på trykk i Ferskvare 1/2018

Relatert innhold

Mot strømmen

Tett på: Caleb Sherpa valgte å gi livet sitt til Jesus i en alder av femten år, og det skapte store utfordringer i møte med kulturen han kom fra. Bønn ble hans viktigste verktøy i møte med disse prøvelsene.

Read article "Mot strømmen"

Reagerer på avslag

Utdanningsdirektoratet setter en stopper for Gå Ut Senterets nye bibelkunnskapslinje. Rektor Ørjan Tinnen mener de ikke forstår behovene.

Read article "Reagerer på avslag"

Det er makt i de foldede hender

For 30 år siden samlet en gruppe kvinner seg til konferanse nordvest i Bangladesh. Tolv av deltakerne ble så engasjerte at de bestemte seg for å opprette egne kvinnegrupper med et spesielt fokus på bønn. I dag dekker arbeidet 70 slike grupper fordelt på 200 menigheter.

Read article "Det er makt i de foldede hender"