Skaper bedre fremtid

I ti år har Sancred Welfare Foundation jobbet målrettet med samfunnsutvikling i fire distrikter nord-øst i Bangladesh. Det har spesielt styrket kvinnenes stilling.

Tekst Sancred/Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Sancred

Det konkrete prosjektet har støttet opprettelsen av til sammen sytten såkalte «peoples organizations» i de fire distriktene. Målene har vært å sikre utvikling i lokalsamfunnene og å gi kvinner og andre marginaliserte grupper innflytelse på sine egne omgivelser. Disse organisasjonene er nå i ferd med å bli selvstendige.  

Medlemmene i organisasjonene har fått undervisning og opplæring i blant annet ulike landbruksteknikker, det har ført til høyere inntekter. Ni av ti husholdninger i områdene har nå mulighet til å spise tre måltider om dagen.

            Et annet område organisasjonene har jobbet med er tilgang til helsetjenester, og i løpet av prosjektperioden har tilgangen for lokalbefolkningen til helsetjenester, spesielt relatert til mødre-barn-helse, blitt bedre. Prosjektet har også lykkes i å oppfordre folk til å oppsøke medisinsk hjelp framfor tradisjonelle healere.

            Organisasjonsprosjektet har også ført til økt anerkjennelse for kvinners lederroller i lokalsamfunnet, og flere kvinner har tatt verv i lokalpolitikk. Det er påvist en forbedret menneskerettighetssituasjon i distriktene der organisasjonene har vært aktive. Vold i hjemmene er betydelig redusert, og organisasjonene arbeider med tiltak mot barneekteskap. I perioden 2012-2016 har over 130 barneekteskap blitt stoppet av folkeorganisasjonenes medlemmer, og organisasjonene har grepet inn mot nesten 100 tilfeller av familievold.        

Vi ber for:Lokalsamfunnene i Sancreds prosjekt

Gi en gave til Sancreds prosjekter her!

Teksten sto opprinnelig på trykk i Ferskvare 1/2018

Relatert innhold

Ingen grenser

Høsten 2019 starter Alta folkehøgskole opp en egen linje for elever med lett psykisk utviklingshemming. – Vi tror det vil være positivt for alle på skolen, sier rektor Henning Iversen.

Read article "Ingen grenser"

Tre disipler i Ellevte gate

– Eg ville begynne på Bibelinstituttet, og så starta dei disippelkurs her hos oss. Det var eit bønesvar.

Read article "Tre disipler i Ellevte gate"

Guds overraskelse i nord

I Lenvik menighet på Finnsnes i Midt-Troms hadde mange i menigheten bedt til Gud om hjelp i arbeidet. Så en dag ringte telefonen.

Read article "Guds overraskelse i nord"