Skaper bedre fremtid

I ti år har Sancred Welfare Foundation jobbet målrettet med samfunnsutvikling i fire distrikter nord-øst i Bangladesh. Det har spesielt styrket kvinnenes stilling.

Tekst Sancred/Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Sancred

Det konkrete prosjektet har støttet opprettelsen av til sammen sytten såkalte «peoples organizations» i de fire distriktene. Målene har vært å sikre utvikling i lokalsamfunnene og å gi kvinner og andre marginaliserte grupper innflytelse på sine egne omgivelser. Disse organisasjonene er nå i ferd med å bli selvstendige.  

Medlemmene i organisasjonene har fått undervisning og opplæring i blant annet ulike landbruksteknikker, det har ført til høyere inntekter. Ni av ti husholdninger i områdene har nå mulighet til å spise tre måltider om dagen.

            Et annet område organisasjonene har jobbet med er tilgang til helsetjenester, og i løpet av prosjektperioden har tilgangen for lokalbefolkningen til helsetjenester, spesielt relatert til mødre-barn-helse, blitt bedre. Prosjektet har også lykkes i å oppfordre folk til å oppsøke medisinsk hjelp framfor tradisjonelle healere.

            Organisasjonsprosjektet har også ført til økt anerkjennelse for kvinners lederroller i lokalsamfunnet, og flere kvinner har tatt verv i lokalpolitikk. Det er påvist en forbedret menneskerettighetssituasjon i distriktene der organisasjonene har vært aktive. Vold i hjemmene er betydelig redusert, og organisasjonene arbeider med tiltak mot barneekteskap. I perioden 2012-2016 har over 130 barneekteskap blitt stoppet av folkeorganisasjonenes medlemmer, og organisasjonene har grepet inn mot nesten 100 tilfeller av familievold.        

Vi ber for:Lokalsamfunnene i Sancreds prosjekt

Gi en gave til Sancreds prosjekter her!

Teksten sto opprinnelig på trykk i Ferskvare 1/2018

Relatert innhold

Helbredet, frelst og døpt

Binod ble en kristen etter å ha tatt med den syke bestemoren sin til kirken for å få hjelp. Der opplevde han å se et mirakel.

Read article "Helbredet, frelst og døpt"

God påske!

Jeg måtte ta meg selv i det, her en dag da jeg litt sånn halvspydig fikk sagt til en kamerat av meg at «det der kan du jo ikke tro!»

Read article "Troens dommedag"

Fra elev til lærer

En støttende familie har betydd alt for Ratna. De har støttet henne i målet om en utdanning, men også i troslivet har familien vært viktig. Nå vil Ratna bruke muligheten hun har fått til å gi tilbake til de som har betydd alt.

Read article "Fra elev til lærer"