Slik bidro Normisjon i 2020

Flere tusen familier har fått livsviktig hjelp under koronapandemien i fjor.

Denne kvinnen er hovedforsørger i familien sin. Her har hun fått utlevert matvarer gjennom LWSIT og Normisjon. Foto: LWSIT

Koronapandemien og den verdensvide nedstengningen i mars i fjor har fått store konsekvenser i mange land. I India stod mange dagarbeidere uten inntekter på grunn av portforbud, i Ecuador strømmet folk til sykehusene og i Bangladesh ble nærmere 20 millioner mennesker arbeidsløse.

Fortsatt står mange i en usikker situasjon, og enda får Normisjons koronahjelp betydning for mange.

Å hjelpe mennesker i akutt nød
Internasjonal leder Tore Bjørsvik forteller at det er helt spesielt å få hjelpe mennesker i akutt nød.

– Jeg synes det er mye spennende i det vi gjør til vanlig men det er noe eget å hjelpe mennesker i akutt nød, sier han og fortsetter:

– Det bibelverset jeg syntes var mest utfordrende å vite hvordan jeg skulle håndtere i de årene jeg var misjonær var 1. Joh. 3:  «Men den som har jordisk gods og ser sin bror lide nød og likevel lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham?» Da er det stort å kunne få lov til å gjøre dagen i dag litt lettere gjennom konkret hjelp.

Den internasjonale lederen forteller at det var viktig fordele hjelpen til de som trengte det mest.

– Det var viktig for oss å bruke partnere som kunne håndtere denne hjelpeaksjonen. Det var også viktig å nå de mest trengende, og ikke gjøre forskjell på kristne og andre, sier han.

Tusenvis av matkasser
Over to millioner kroner ble samlet inn gjennom Normisjons ekstraordinære koronainnsamling: «Jeg var syk, og dere så til meg». I Assam, India har hele 15 781 mennesker fått mat og hygieneartikler, i samarbeid med organisasjonen Lutheran World Service India Trust (LWSIT). Det er mer enn halvparten av innbyggertallet i Kongsberg kommune i Norge.

I tillegg har ca. 600 mennesker i India fått matkasser, som betyr at flere tusen mennesker har fått hjelp i en krevende situasjon. Dette har vi kunnet gjøre med samarbeidspartneren vår The United Evangelical Churches in India (UELCI).

I Ecuador har ca. 400 familier fått utdelt matvarer gjennom lokale medarbeidere. Foto: Normisjon

Selger munnbind fra døråpninger
I Ecuador har livet for folk flest vært preget av restriksjoner og dårlig økonomi. Klesplagg og munnbind blir solgt fra døråpninger, og sykehusene har møtt store utfordringer på kapasiteten. Rundt 400 familier har fått utdelt matvarer gjennom lokale medarbeidere i landet. I Cuba har ca. 300 familier fått matkasser som totalt hjelper flere hundre mennesker med mat.

Betydningen av 180 kroner
I flere land har det også vært viktig å spre kunnskap om smittevern. Sammen med organisasjonen World Vision har 30 lokale ledere fått undervisning i Senegal. Flere informasjonsprogrammer har også blitt sendt over lokalradio. I en av landsbyene, der vilkårene var spesieltvanskelige for mange, fikk hele 85 familier penger til å kjøpe seg mat.

I Bangladesh, som er et av verden tettest befolkede land, har pandemisituasjonen vært spesielt krevende. Her bidro Normisjon med en engangsstøtte på rundt 180 kroner, som tilsvarer mat for tolv dager i Bangladesh. Engangsstøtten ble fordelt ut i områdene rundt samarbeidskirkene til Normisjon Bangladesh. 1842 familier fikk denne støtten.

I Bangladesh har nærmere 2000 familier fått en engangsstøtte på rundt 180 kroner. Foto: Normisjon

Normisjon har i 2020 gitt viktige bidrag for å opprettholde sykehustilbudet ved Okhaldhunga og Tansen sykehus i Nepal. Begge er drevet av Normisjons samar- beidspartner United Missions to Nepal, og betjener tilsammen en befolkning på 500 000 mennesker. I Nepal har ca. 200 familier fått utdelt mat; hvor alle familiene har barn som lever med en funksjonsnedsettelse.

– Naturlig uttrykk for troen
Internasjonal leder Tore Bjørsvik forteller at det er et naturlig uttrykk for troen å hjelpe mennesker i nød.

– Vi har en unik kontakt med grasroten ute og kan raskt iverksette hjelp fordi vi allerede er på stedet med lokal kompetanse. Det er et naturlig uttrykk for troen, sier Bjørsvik.

Nødhjelp
Tidligere har Normisjon bidratt i flere tilfeller hvor samarbeidslandene har opplevd kriser som flom, jordskjelv eller matmangel.

– Det har vi gjort flere ganger, både i Ecuador, Nepal og nå gjennom koronahjelpen. Samtidig er det å drive nødhjelp en egen disiplin, så vi skal se muligheter når nøden rammer, men også ta på alvor vår begrensning som organisasjon, sier han.

I 2018 ble det blant annet delt ut 64 tonn ris i Mali da matsituasjonen var spesielt krevende for mange.