Slik blir ledergruppas Norgesturné

I perioden 9.-17. november skulle hele ledergruppa i Normisjon ha vært på Norgesturnè for å bli kjent med fotfolket, og arbeidet rundt om i landet. På grunn av koronasituasjonen blir turnéen nå noe annerledes.

Den første uken, som opprinnelig gikk til region Øst, Østfold og Trøndelag, ble en uke med digitale møter.

– Jeg skulle gjerne ønske at vi kunne møtt hverandre fysisk, men møtene vi har hatt både med skoler, regionstyret, ansatte og foreninger har så langt vært svært nyttige og inspirerende, tross alt, sier Generalsekretær Kjetil Vestel Haga.

Et av målene med turnèen er å bli kjent med bredden i organisasjonen og for å lytte til de ulike medarbeiderne rundt om i landet. Reisen til Rogaland utsettes til våren. 

– Den tredje uken i Vestfold håper vi fortatt å kunne gjennomføre, men vi følger smittesituasjonen tett.

Det er viktig at vi følger myndighetenes råd, minner generalsekretæren om. 

– Det er viktig at alle tilknyttet Normisjon nå deltar i den nasjonale dugnaden ved å følge myndighetenes råd. Samtidig er det store lokale forskjeller i smittesituasjonen rundt om i landet, og der smittevernsreglene gir rom for det, håper jeg dere samles, sier generalsekretær Kjetil Vestel Haga. 

Relatert innhold

En av de første kristne i Øst-Bhutan

Meldingen er kommet fra Bhutan om at vår gode venn og medarbeider gjennom så mange år, Dorji Lama, er død, skriver Erik Bøhler og Nils M. Sture, tidligere misjonærer i Bhutan.

Read article "En av de første kristne i Øst-Bhutan"

Mathea (10) sitt bønnesvar

Å være utsendt som familie har åpnet mange dører, forteller Hallgeir og Gerd Eli Haaland. Intervjuserie: Livet som utsending.

Read article "Mathea (10) sitt bønnesvar"

Redder drift for sykehusene

Norad innvilger nærmere fem millioner kroner til Normisjons partner, United Mission to Nepal, som skal gå til drift av sykehusene som utfordres av koronapandemien.

Read article "Redder drift for sykehusene i Nepal"