Slik blir ledergruppas Norgesturné

I perioden 9.-17. november skulle hele ledergruppa i Normisjon ha vært på Norgesturnè for å bli kjent med fotfolket, og arbeidet rundt om i landet. På grunn av koronasituasjonen blir turnéen nå noe annerledes.

Den første uken, som opprinnelig gikk til region Øst, Østfold og Trøndelag, ble en uke med digitale møter.

– Jeg skulle gjerne ønske at vi kunne møtt hverandre fysisk, men møtene vi har hatt både med skoler, regionstyret, ansatte og foreninger har så langt vært svært nyttige og inspirerende, tross alt, sier Generalsekretær Kjetil Vestel Haga.

Et av målene med turnèen er å bli kjent med bredden i organisasjonen og for å lytte til de ulike medarbeiderne rundt om i landet. Reisen til Rogaland utsettes til våren. 

– Den tredje uken i Vestfold håper vi fortatt å kunne gjennomføre, men vi følger smittesituasjonen tett.

Det er viktig at vi følger myndighetenes råd, minner generalsekretæren om. 

– Det er viktig at alle tilknyttet Normisjon nå deltar i den nasjonale dugnaden ved å følge myndighetenes råd. Samtidig er det store lokale forskjeller i smittesituasjonen rundt om i landet, og der smittevernsreglene gir rom for det, håper jeg dere samles, sier generalsekretær Kjetil Vestel Haga. 

Relatert innhold

Lytter til Bibelen via en app

Normisjon arbeider blant flere folkegrupper der mennesker utsettes for fiendtlige holdninger og forfølgelse for sin tro. Les om folkegruppen som lytter til Bibelen gjennom en app.

Read article "Bibelen til kristne i det skjulte"

Nå kan du søke om GUS-stipend

Er du etablert i arbeidslivet, men kunne tenke deg å ta fri for å studere Bibelen? Gå Ut Senteret har nå etablert GUS-stipendet. Søknadsfrist 20.april.

Read article "Etablerer GUS-stipend"

Fra landsby til landsby på sykkel

– Relasjonsbygging har vært en viktig del av arbeidet i Mali. Det handler mye om at vi jobber på grasrota, lærer oss språket og kulturen i landet, skriver Karen Ekern.

Read article "Fra landsby til landsby på sykkel"